//
Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht bij

TC’91 Stadshagen

Onze tennisvereniging kan gelukkig terugvallen op een brede groep enthousiaste vrijwilligers, die hun passie voor de tennissport delen en het leuk vinden om dit in te zetten voor onze vereniging.

Natuurlijk is dit steeds in ontwikkeling. Naast het invullen van vacante posities, hebben we als bestuur een aantal speerpunten benoemd, waarin we de organisatie en interne samenwerking binnen de tennisvereniging willen verbeteren.

Deze speerpunten richten zich vooral op werving en behoud van leden, interne en externe communicatie, de jeugd en sponsoring. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die invulling willen geven aan deze speerpunten en willen bijdragen aan het succes van onze vereniging!

Om goed inzichtelijk te hebben welke vrijwilligers we zoeken, is een start gemaakt met het opzetten van functieprofielen. Door het opstellen van de profielen ontstaat er duidelijkheid over wat er verwacht wordt van de vrijwilligers en de betreffende commissie, zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding.

De commissies vormen de pijlers van de organisatie. Hierdoor kan het draagvlak voor het te ontwikkelen en uit te voeren beleid verbreed en verstevigd worden. Bovendien kunnen lopende zaken effectief opgepakt worden. Enige organisatorische kwaliteiten zijn natuurlijk wenselijk, maar je doet het altijd samen met anderen, dat maakt het nog leuker en gezelliger!

Hieronder een overzicht voor welke commissies er op dit moment vrijwilligers gezocht worden.

 1. Vrijwilligers voor de nieuw op te richten Communicatie Commissie
 2. Nieuwe functie van Vrijwilligers Coördinator

1. Vrijwilligers voor de nieuw op te richten Communicatie Commissie

TC’91 Stadshagen wil haar leden informeren en tennis promoten. Wij zijn voor de nieuw op te richten Communicatie Commissie op zoek naar enthousiaste en gedreven commissieleden.

Communicatie Commissie

De Communicatie Commissie is verantwoordelijk voor verschillende uitingen van zowel interne als externe communicatie over TC’91 Stadshagen. Deze commissie bestaat momenteel nog niet. Communicatie en marketing zijn kerntaken waar het gaat om klanten. Veel mensen zijn hier nu druk mee. Perceptie en eenduidigheid is belangrijk en geeft een bepaald gevoel bij de vereniging. Dit verdient dus een eigen commissie! De commissie zal de spil zijn in de structurele opzet en aansturing van onze communicatie. Zowel intern, door het ondersteunen van andere commissies en communicatie naar leden via website en social-media, als extern door de uitwerking van aanwezigheid in de media ins samenwerking met de PR & Sponsorcommissie.

Verscheidene media worden ingezet om als communicatie middel. Enkele voorbeelden van media uitingen zijn de Facebook pagina van TC’91, website, leden nieuwsbrief, jaarkalender en directe mailingen.

De commissie  valt rechtstreeks onder het bestuur en wordt middels de voorzitter van de commissie (nog te bevestigen)vertegenwoordigd in het bestuur.

Werkzaamheden

 • Brengt verschillende activiteiten onder de aandacht en ondersteunt de overige commissies met het promoten van evenementen
 • Zorgt voor een interne communicatiestructuur, waardoor de leden tijdig geïnformeerd worden over actuele zaken en activiteiten van de vereniging
 • Geeft meer bekendheid aan TC’91 Stadshagen bij de lokale en regionale media door middel van effectieve communicatie
 • Ontwikkelt innovatieve activiteiten op het gebied van communicatie
 • Voert redactionele werkzaamheden uit op te communiceren informatie
 • Draagt zorg voor een regelmatige positieve promotie van de vereniging naar buiten en stimuleert overige commissies meer te ondernemen aan communicatie en helpt ze op weg
 • Brengt in samenwerking met het bestuur en andere commissies één keer per maand de nieuwsbrief uit (met name verzamelen en bij elkaar brengen)
 • Stelt inhoudelijk (redactioneel) een aantal keer per jaar een (digitaal) clubblad op
 • Volgt de ontwikkeling van de huisstijl op de voet en ziet toe op het gebruik ervan
 • Onderhoud in samenwerking met de webmaster de website
 • Informeert periodiek het bestuur over ontwikkelingen m.b.t. de activiteiten van de commissie

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding zal naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Enkele beleidstaken van het beleidsplan dienen te worden opgepakt en het jaarplan communicatie zal tevens moeten worden opgesteld.

De opstart zal mogelijk wat meer tijd in beslag nemen. De beheersing zal mogelijk 1 tot 2 uur per week zijn. Op piekmomenten, zoals bij het uitbrengen van een clubblad, kan dit meer zijn.

Het profiel

Wij zijn op zoek naar een gedreven vrijwilligers die zich goed kan vinden in het volgende profiel:

 • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden en schroomt niet om op mensen af te stappen
 • Je hebt commercieel gevoel en bent creatief
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden
 • Je hebt taalgevoel en kan pakkende teksten schrijven
 • Je vindt het leuk om met een enthousiast en gezellig team te bouwen aan bekendheid en populariteit van TC’91 Stadshagen
 • Enige jaren ervaring binnen de marketingbranche of als medewerker communicatie, PR adviseur, persvoorlichter, redacteur of vergelijkbaar is een pré

Heb je interesse?

Vind jij het leuk om je communicatie talent in te zetten, dan is dit geknipt voor jou!

Stuur zo snel mogelijk een mailtje met je korte motivatie naar bestuur@tc91stadshagen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Lars Polling op telefoonnummer 06-30693128 of mail lars.polling@gmail.com.

2. Nieuwe functie van Vrijwilligers Coördinator

De uitbreiding van de organisatie met nieuwe vrijwilligers vergt tijd en aandacht, maar moet ook vooral aandachtig gebeuren en vanuit een visie. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilligers coördinator/coördinatrice.

Werkzaamheden

De vrijwilligers coördinator voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur rond:

 • Het inpassen van het vrijwilligersbeleid in de structuur van de vereniging.
 • Maakt een opzet voor taak- en functieomschrijvingen voor functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd en evalueert deze regelmatig.
 • Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers en maakt daarbij gebruik van inzichten in het beroep en de talenten van de leden.
 • Inventariseert wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers en stimuleert dat hier bij taakinvulling zo veel mogelijk rekening mee wordt gehouden.
 • Stimuleert maatregelen die gericht zijn op waardering voor de inzet van de vele
 • Neemt contact op me nieuwe leden die via het formulier hebben aangegeven plaats te willen nemen in een commissie.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding zal naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld en bedraagt naar verwachting circa 1 à 2 uur per week (piekmomenten buiten beschouwing gelaten).

Het profiel

 • Je hebt affiniteit met tennis en/of met de vereniging
 • Je kan goed samenwerken en communiceren
 • Je bent sociaal, open, enthousiast en is sterk in motiveren
 • Je bent positief ingesteld en benaderbaar voor alle leden.
 • Bij voorkeur een bekend figuur binnen de vereniging

Kortom meedenken en meewerken aan de verdere professionalisering van onze tennisvereniging? Dan zoeken wij jou!

Heb je interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Lars Polling op telefoonnummer 06-30693128 of mail lars.polling@gmail.com.

< link naar boven >