//
ik wil – mij inschrijven voor de najaarscompetitie 2017
Competitiereglementen

Wanneer je meedoet aan de naajaarscompetitie bij TC'91 Stadshagen dan hoor je te voldoen aan de volgende competitiereglementen: competitiereglementen TC'91 Stadshagen

Speeldagen

De najaarscompetitie 2017 wordt gespeeld op de volgende speeldagen: speeldagen 2017

Lidmaatschap

Voor inschrijving is een lidmaatschap bij TC'91 verplicht. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TC'91 Stadshagen.

Lid van TC'91* :
Inschrijfvorm
Inschrijven als* :
De inschrijving vindt plaats voor een geheel team. U bent de aanvoerder van het team en vult dit formulier volledig in en geeft daarbij de namen op van alle spelers in het team. U bent als aanvoerder verantwoordelijk voor de betaling van de competitie. Let op: ondanks dat u als team inschrijft, betekent dit niet dat het volledig opgegeven team vaststaat (zie reglement)!
Competitiesoort*
:
Invallerslijst
Dames Dubbel 17+ (4DD)
8 & 9 CompetitieDames Dubbel 17+ (4DD)
Gemengd Dubbel 50+ (DD-HD-2GD)Gemengd Dubbel 35+ (DD-HD-2GD)Gemengd Dubbel 17+ (DD-HD-2GD)Dames Dubbel 50+ (4DD)Dames Dubbel 35+ (4DD)Dames Dubbel 17+ (4DD)Heren Dubbel 50+ (4HD)Heren Dubbel 35+ (4HD)Heren Dubbel 17+ (4HD)
Gemengd 17+ (DE-HE-DD-HD-GD)Gemengd Dubbel 17+ (DD-HD-2GD)Gemengd (DE-HE-DD-HD-GD)Heren 17+ (4HE-2HD)Heren 17+ (2HE-3HD)Heren Dubbel 17+ (4HD)Dames 17+ (4DE-2DD)Dames 17+ (2DE-3DD)Dames Dubbel 17+ (4DD)Gemengd 11-17 jaar (ME-JE-MD-JD-GD)
8 & 9 CompetitieGemengd (DE-HE-DD-HD-GD)Heren (4HE-2HD)Heren 35+ (2HE-3HD)Heren Dubbel 35+ (4HD)Dames (4DE-2DD)Dames 35+ (2DE-3DD)Gemengd 10-14 jaar (ME-JE-MD-JD-GD)Jongens 10 - 14 jaar (4JE-2JD)Jongens 11 - 17 jaar (4JE-2JD)Meisjes 10 - 14 jaar (4ME-2MD)Meisjes 11 - 17 jaar (4ME-2MD)
Persoonsgegevens
Naam* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
Telefoon* :
Mobiele telefoon* :
E-mail* :
Leeftijd* :
KNLTB nummer* :
Speelsterkte E/D* :
Team gegevens

U heeft aangegeven dat u een volledig team wilt inschrijven. U dient daarom hieronder alle additionele leden van uw team op te geven. Vergeet daarbij niet per persoon de bardienst voorkeur op te geven. Niet volledig ingevulde formulieren worden geretourneerd. Bardienst draaien tijdens een competitiedag waarop jouw team zelf speelt is niet toegestaan. De competitiebardienst wordt niet voldaan door het uitvoeren van een commissie/toernooi/groenonderhoud et cetera.

Team lid 2*KNLTB nummer* :
Team lid 3*KNLTB nummer* :
Team lid 4*KNLTB nummer* :
Team lid 5KNLTB nummer :
Team lid 6KNLTB nummer :
Team lid 7KNLTB nummer :
Team lid 8KNLTB nummer :
Team lid 9KNLTB nummer :
Betaling

U heeft aangegeven dat u een volledig team wilt inschrijven. U bent als aanvoerder daarom verantwoordelijk voor de betaling van de competitie. Als je de Akkoordverklaring hieronder aanvinkt dan bevestig je de ingevulde toestemming aan TC'91 Stadshagen de verschuldigde bedragen te incasseren.
Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het competitiereglement. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.

IBAN* :
Ten name van* :
Plaats* :
Datum* :
Akkoordverklaring* :