//
Ik wil – aanmelden voor tennisles

Lesreglement Zomer 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het volgen van tennislessen bij Tennisschool Manon Jonker. Om deel te nemen aan de tennislessen moet u lid zijn van TC’91 Stadshagen. Bent u dat nog niet, dan kunt u zich eerst aanmelden als lid en daarna het inschrijfformulier voor het volgen van tennislessen invullen.

 • Een lesuur is 60 minuten inclusief 10 minuten wisseltijd. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 • Afhankelijk van deelname is het mogelijk dat u verzocht wordt om in een kleinere groep te trainen. Bijbetaling behoort ook tot de mogelijkheid. Dit uiteraard in overleg met de trainer.
 • Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.
 • Zonder betaling is deelname aan de training uitgesloten.
 • Behoudens bijzondere omstandigheden is restitutie van lesgeld onmogelijk.
 • Voor het volgen van tennisles is het lidmaatschap bij TC ’91 Stadshagen verplicht.
 • Iedereen is verplicht een inschrijfformulier in te leveren. Dit in verband met persoonlijke gegevens voor het innen van het lesgeld.
 • De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.
 • Bij het uitvallen van de training wordt er als volgt ingehaald: bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komen de eerste 2 lessen voor rekening van de leerling, de derde les voor rekening van de tennisschool, de vierde les weer voor rekening van de leerling, enz.
 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij verhindering van de training graag doorgeven aan je trainer via een sms of app!
 • Er is geen training op feestdagen en in de basisschoolvakanties.
 • De eerste trainingstijd wordt doorgegeven via de e-mail. Graag een ontvangst bevestiging geven.
 • Tennisschool Manon Jonker is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker:
Mobiel: 06-53357967.
Email: tennisschoolmj@gmail.com
Afmelden van lessen via een sms of app!

Het inschrijfformulier voor de tennislessen is hier te downloaden!

Tennisschool

Voor inschrijving bij de tennisschool is een lidmaatschap bij TC'91 verplicht. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TC'91 Stadshagen.
Ik ben lid van TC'91 :
Voorletters* :
Roepnaam* :
Tussenvoegsel :
Achternaam* :
Geslacht* : VrouwMan
Geboortedatum* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
E-mail* :
Telefoonnummer* :
KNLTB nummer :

Ervaring

Ervaring : BeginnerGevorderdPrestatief
Aantal jaren tennis :
Aantal jaren les :

Lessoort

Alle prijzen zijn inclusief baanhuur. De groepsgrootte kan worden aangepast.

Senioren
Groepsgrootte 4,
60 minuten per les,
20 lesweken
:
Priveles,
60 minuten per les
:
Junioren
7 t/m 17 jaar
Groepsgrootte 4,
60 minuten per les,
20 leswekens
:
Groepsgrootte 8,
60 minuten per les,
20 lesweken
:
Priveles,
60 minuten per les
:
2x trainen,
60 minuten per les,
groepsgrootte 4 of 8
:
Tenniskids
4 t/m 6 jaar
Groepsgrootte 8,
45 minuten per les,
20 lesweken
:

Verhinderingen

Verhinderd op :  (maximaal 1 dag)
Op woensdag vrij om :  (voor tenniskids en junioren)
Op vrijdag vrij om :  (voor tenniskids en junioren)

Voorkeur groepssamenstelling

Uiteindelijk bepalen de trainers hoe de groepen worden samengesteld.

Voorkeur :

Betaling en akkoordverklaring

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Tennisschool Manon Jonker om van onderstaand rekeningnummer te incasseren: de door mij verschuldigde lesgelden.
IBAN* :
Ten name van* :
Plaats* :
Datum* :
Als je het aankruisvakje hieronder aanvinkt bevestig je de hierboven ingevulde toestemming aan Tennisschool Manon Jonker de verschuldigde bedragen te incasseren. Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het lesreglement. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.
Akkoordverklaring* :