//
Ik wil – aanmelden voor tennisles

Aanmelden wintertraining en Lesreglement

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het volgen van tennislessen bij Tennisschool Manon Jonker. Om deel te nemen aan de tennislessen moet u lid zijn van TC’91 Stadshagen. Bent u dat nog niet, dan kunt u zich eerst aanmelden als lid en daarna het inschrijfformulier voor het volgen van tennislessen invullen.

Klik hier voor het lesreglement

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker:
Mobiel: 06-53357967.
Email: tennisschoolmj@gmail.com
Afmelden van lessen via een sms of app!

Het inschrijfformulier voor de tennislessen is hier te downloaden!

Tennisschool

Voor inschrijving bij de tennisschool is een lidmaatschap bij TC'91 verplicht. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TC'91 Stadshagen.
Ik ben lid van TC'91 :
Voorletters* :
Roepnaam* :
Tussenvoegsel :
Achternaam* :
Geslacht* : VrouwMan
Geboortedatum* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
E-mail* :
Telefoonnummer* :
KNLTB nummer :

Ervaring

Ervaring : BeginnerGevorderdPrestatief
Aantal jaren tennis :
Aantal jaren les :

Lessoort

Alle prijzen zijn inclusief baanhuur. De groepsgrootte kan worden aangepast.

Senioren
Groepsgrootte 4,
60 minuten per les,
20 lesweken
:
Priveles,
60 minuten per les
:
Junioren
7 t/m 17 jaar
Groepsgrootte 4,
60 minuten per les,
20 leswekens
:
Groepsgrootte 8,
60 minuten per les,
20 lesweken
:
Priveles,
60 minuten per les
:
2x trainen,
60 minuten per les,
groepsgrootte 4 of 8
:
Tenniskids
4 t/m 6 jaar
Groepsgrootte 8,
45 minuten per les,
20 lesweken
:

Verhinderingen

Verhinderd op :  (maximaal 1 dag)
Op woensdag vrij om :  (voor tenniskids en junioren)
Op vrijdag vrij om :  (voor tenniskids en junioren)

Voorkeur groepssamenstelling

Uiteindelijk bepalen de trainers hoe de groepen worden samengesteld.

Voorkeur :

Betaling en akkoordverklaring

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Tennisschool Manon Jonker om van onderstaand rekeningnummer te incasseren: de door mij verschuldigde lesgelden.
IBAN* :
Ten name van* :
Plaats* :
Datum* :
Als je het aankruisvakje hieronder aanvinkt bevestig je de hierboven ingevulde toestemming aan Tennisschool Manon Jonker de verschuldigde bedragen te incasseren. Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het lesreglement. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.
Akkoordverklaring* :