//
Les reglement

Les reglement

 • Een lesuur is 60 minuten inclusief 10 minuten wisseltijd. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken. Dus voor het winterseizoen 2015/2016 zijn degene die op 1 januari 2015 nog geen 18 jaar waren junior.
 • Afhankelijk van deelname is het mogelijk dat u verzocht wordt om in een kleinere groep te trainen. Bijbetaling behoort ook tot de mogelijkheid. Dit uiteraard in overleg met de trainer.
 • Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.
 • Zonder betaling is deelname aan de training uitgesloten.
 • Behoudens bijzondere omstandigheden is restitutie van lesgeld onmogelijk.
 • Voor het volgen van tennisles is het lidmaatschap bij TC ’91 Stadshagen verplicht.
 • Iedereen is verplicht een inschrijfformulier in te leveren. Dit in verband met persoonlijke gegevens voor het innen van het lesgeld.
 • De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.
 • Bij het uitvallen van de training wordt er als volgt ingehaald: bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komen de eerste 2 lessen voor rekening van de leerling, de derde les voor rekening van de tennisschool, de vierde les weer voor rekening van de leerling, enz.
 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij verhindering van de training graag doorgeven aan je trainer via een sms of app!
 • De wintertrainingen beginnen in week 44, de week van maandag 26 oktober. Er is geen training op feestdagen en in de basisschoolvakanties.
 • De eerste trainingstijd wordt doorgegeven via de e-mail. Graag een ontvangst bevestiging geven.
 • Tennisschool Manon Jonker is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker:
Mobiel: 06-53357967.
Email: tennisschoolmj@gmail.com
Afmelden van lessen via een sms of app!