//
Algemene informatie – afhangbord

Instructies afhangbord

LET OP:
onderstaande instructie is (nog) niet in zijn geheel juist. In onderstaande instructie wordt in sommige delen van de tekst gesproken over “vrije baan keuze”. Echter heeft het bestuur van TC’91 Stadshagen enige tijd geleden besloten om de optie “vrije baan keuze” uit te schakelen. Dat wil zeggen dat het afhangbord in de huidige situatie dicteert op welke baan gespeeld moet worden – spelers hebben zelf deze keuze niet meer. 

Wil je tennissen, dan kan dat alleen als je de KNLTB-ledenpas bij je hebt en met die pas een baan reserveert op het elektronisch afhangbord. Enkele voorbeelden van “afhangsituaties” hebben we alvast in deze instructie opgenomen. Een aantal mogelijke vragen zijn daarmee misschien al beantwoord.

Hoe werkt het systeem?

Je hebt een geldige KNLTB-ledenpas nodig. Dat betekent dat je in ieder geval je contributie hebt betaald en hebt ingeschreven voor vrijwilligerswerk. Wil je tennissen op het park dan moet je de KNLTB-pas bij je hebben, anders kun je niet afhangen. Het is (vanzelfsprekend) verplicht altijd af te hangen, ook als het rustig is op het park.

Het elektronisch afhangsysteem hangt in de hal van het clubhuis. Het zogenoemde touchscreen bedien je op het scherm met je vingertop. Voor alle duidelijkheid is deze gebruiksaanwijzing opgehangen naast het scherm. Het afhangsysteem werkt eenvoudig. Iedereen kan het snel leren. Heb je toch problemen, vraag dan even hulp aan een ander lid op het park. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met de systeembeheerder.

Je moet minimaal 2 verschillende passen door de kaartlezer halen, daarna kun je de baankeuze bevestigen en kun je spelen. Bij 2 passen ga je enkelen. Voor dubbelen moet je vier verschillende passen door de kaartlezer halen.

Let op !!!
Het systeem is ingesteld op een uur spelen, startend zodra de passen door de kaartlezer zijn gehaald. Er wordt dus niet meer afgehangen op “hele” uren. Met andere woorden: de speeltijd gaat dus in direct na het afhangen.

Als je de KNLTB-pas bent vergeten kun je dit melden bij de kantinedienst. In de barinstructiemap in het clubhuis zitten een aantal geactiveerde pasjes die de kantinedienst kan afgeven. Je moet dan wel een borg van € 5, = betalen en tekenen voor ontvangst. De borg krijg je terug na inleveren van deze tijdelijke pas. In de herinneringsbrief die iedereen krijgt ivm de kantinedienst, zal hierover informatie worden gegeven. Ook is dit opgenomen in de barinstructie in de kantine.

Pas verloren, beschadigd?

Doet je pas het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook vuil is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat het niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden net als je bankpasje.
Probeer ook altijd even een pas van een ander om te kijken of die het wel doet. Als je de KNLTB-pas bent verloren of als hij echt beschadigd is, moet je een nieuwe pas aanvragen bij de ledenadministratie. Je krijgt dan een tijdelijke pas waar je mee kunt afhangen. Je moet dan wel een borg van € 5, = betalen en tekenen voor ontvangst. Zodra je nieuwe KNLTB-pas er is, krijg je bericht. Je ontvangt de nieuwe pas na inlevering van de tijdelijke pas en krijgt dan de borg terug.

Introducé?

Als je met een introducé wilt spelen meld je dit bij de kantinedienst. In het clubhuis liggen een aantal geactiveerde pasjes die de kantinedienst kan afgeven. Je moet dan, naast de introducébijdrage van € 4,– wel een borg van € 5,– betalen en tekenen voor ontvangst. De borg krijg je terug na inleveren van deze tijdelijke pas. In de herinneringsbrief die iedereen krijgt ivm kantinedienst zal hierover informatie worden gegeven en het ABC van de kantinedienst zal worden aangepast.

Nieuw lid?

Nieuwe leden die nog geen KNLTB-pas hebben, krijgen van de ledenadministratie een tijdelijke pas waar ze mee kunnen afhangen. Een nieuw lid tekent voor ontvangst. Zodra de KNLTB-pas is ontvangen zorgt de ledenadministrateur ervoor dat het nieuwe lid die pas krijgt onder inlevering van tijdelijke pas. Er hoeft geen borg betaald te worden.

Storingen, uitval van het systeem?

Stel dat het systeem uitvalt of storingen vertoont. Of het systeem “blijft even hangen”, je drukt dan op een toets en er gebeurt niets.

Als het systeem is uitgevallen, informeer dan zo spoedig mogelijke de systeembeheerder.
Reageert het systeem niet als je op toetsen drukt, wacht dan even enkele minuten. Vaak is het “blijven hangen” van het systeem na enkele minuten wachten weer over. Infomeer anders de systeembeheerder!
Als het systeem echt is uitgevallen kan iedereen afhangen op het oude afhangbord links naast het scherm. In ieder geval probeer je in onderling overleg en met gezond verstand toch met elkaar te tennissen.

Voorbeelden afhangsituaties

Voorbeeld 1: Je komt om 19:00 uur op het park. Alle banen zijn bezet. De mensen op baan 4 hebben afgehangen om 18:45 uur, de overige leden op latere tijdstippen. Als je dan direct gaat afhangen, krijg je baan 4 als eerstvolgende beschikbare baan vanaf 19:45 uur te zien. Als je pertinent op een andere baan dan baan 4 wilt spelen, kun je die gewoon kiezen, maar je zult dan langer moeten wachten.

Voorbeeld 2: Het is redelijk druk op het park. Bijna alle banen zijn bezet, alleen baan 1 is vrij. Je wilt niet op baan 1 spelen en daarom kies je een andere baan. In feite hang je dan andere mensen af terwijl een baan vrij is. Dit is in strijd met het baanreglement (artikel 3.h). Toch heeft het bestuur het systeem vooralsnog ingeregeld op vrije baankeuze. Het is echter niet de bedoeling om banen te reserveren die al bespeeld worden terwijl andere banen nog vrij zijn. We gaan er vanuit dat de leden hier goed mee omgaan. Blijkt de praktijk anders dan kan het bestuur besluiten het systeem in te stellen op “verplichte baankeuze”, je kunt in dat geval geen baan meer kiezen, het systeem wijst dan altijd een baan toe.

Voorbeeld 3: Je hebt met 4 mensen afgesproken, maar opeens blijkt dat er 1 toch niet kan. Als je wilt kun je dan met zijn drieën gaan spelen (het zogenaamde Mexicaantje). Daarom kun je met 3 spelers afhangen. Je moet dan wel direct 3 verschillende pasjes door de kaartlezer halen.
Stel dat je toch wilt dubbelen en een andere vierde speler gaat opbellen of iets dergelijks, dan kan deze vierde speler niet meer bijhangen. Dit zit ingebakken in het systeem. Achtergrond hiervan is dat het niet de bedoeling is om, als er 3 mensen zijn en nummer 4 komt wat later, om dan alvast een baan te “blokkeren” met 3 passen. Beter is dan om de baanreservering die je hebt gemaakt te wissen, zodat anderen kunnen spelen. Je reserveert dan opnieuw zodra de vierde persoon is gearriveerd. Vooral als het druk is op het park, is dat wel zo netjes.

Voorbeeld 4: Je hebt afgesproken om te dubbelen. Je bent met zijn tweeën, de andere twee komen wat later. Jullie beginnen alvast met zijn tweeën en hangen direct af, stel van 19:10 tot 20:10 uur. De anderen komen om 19:20 uur en willen mee gaan dubbelen.
De twee laatkomers kunnen nu op een reservering klikken waardoor de personen getoond worden die op dat moment aan het spelen zijn. De nieuwe spelers halen hun pas door de lezer en klikken op de knop “Bijdubbelen”, die dan op het scherm verschenen is. De laatste twee kunnen gewoon gaan meespelen tot 20:10 uur. Je kunt dus bijhangen tot vier personen. Alleen als er al drie personen op dezelfde baan hebben gereserveerd, laat het systeem een vierde bijhanging niet toe, zie voorbeeld 3.

Voorbeeld 5: Je hebt afgesproken om te dubbelen. Je tennismaatjes zijn er nog niet en je haalt je pas wel door de kaartlezer om alvast een baan te reserveren. Dit gaat niet, er moeten minimaal twee verschillende pasjes door de kaartlezer gehaald worden voordat je de baankeuze kunt bevestigen. Je kunt dan gaan enkelen. Wil je dubbelen dan zul je 4 verschillende pasjes door de kaartlezer moeten halen.

Voorbeeld 6: Je staat lekker te tennissen en het is druk op het park. Je wilt je potje afmaken en stuurt 1 van de mensen naar het afhangbord met wat pasjes om snel even het volgende uur te reserveren. Dit beruchte doorhangen kan niet. Je krijgt dan een melding op het scherm dat je al een baan gereserveerd hebt (je bent immers nog aan het spelen).

Voorbeeld 7: Je wilt afhangen, maar het systeem ligt eruit. Wat doe je dan? Informeer altijd de systeembeheerder. Maak vervolgens gebruik van het oude afhangbord links naast het scherm.

Voorbeeld 8: Je wilt afhangen, maar er zijn banen gereserveerd voor toss (‘racketmix’ genoemd in het afhangsysteem), terwijl die banen niet in gebruik zijn door tossers. Wat nu? Je kunt 2 dingen doen: óf je gaat meedoen met de toss, óf je gaat in overleg met de tossers spelen op een vrije toss-baan. In dat laatste geval hoef je niet af te hangen (baan is immers al afgehangen voor tossen) maar je loopt wel kans dat je de baan moet verlaten als er meer tossers komen opdagen. Het feit dat je de (tijdelijk) ongebruikte tossbaan bespeelt geeft je dus geen automatisch recht een vol uur op die baan te spelen. Op eigen risico dus…

Ter informatie

Op maandagavond zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur de banen 1, 2 en 3 gereserveerd voor toss.
Op vrijdagavond zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur de banen 1, 2, 3, 4 en 5 gereserveerd voor toss.

 

Systeembeheerder: Paul Mendl, tel. 06-22128247, email: websitebeheer@tc91stadshagen.nl
Bestuur: Joop de Haan, tel. 06-24619137, email: bestuur@tc91stadshagen.nl

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis heeft een tweewekelijks inloopspreekuur op de dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur in het clubhuis van TC’91. Op de website van het Gezondheidshuis staan de actuele data vermeld van het inloopspreekuur, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidshuis aanwezig tijdens meerdere toernooiweken in het jaar.

Precieze invulling daarvan melden wij op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Mail problemen en migratie TC91 mail op donderdag 28 oktober
oktober 24, 2021
Door Frank Overgoor
Tennissen in je eigen wijk! – Zaterdag 4 september Open Dag bij TC’91 Stadshagen
augustus 31, 2021
Door Frank Overgoor
Extra service voor de leden
augustus 18, 2021
Door Frank Overgoor
Ik wil tennis(lessen) proberen
juli 3, 2021
Door Frank Overgoor
Update Juni 2021 – Inloopspreekuren Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
juni 22, 2021
Door Mischa
Corona Update vanaf 26 januari: Kantine weer open tot 22:00 en FTO mag weer!
januari 14, 2022
Door Frank Overgoor
Doe jij ook mee met de Gratis Online Pubquiz?
mei 24, 2021
Door beheer
Lesrooster Tennisschool kilian bekend
april 2, 2021
Door beheer
Kom tennissen bij TC’91 Stadshagen en profiteer nu van de voorjaarsactie!
maart 18, 2021
Door Frank Overgoor
Inschrijving zomer lessen mogelijk
maart 6, 2021
Door Frank Overgoor
Racket laten bespannen?
januari 11, 2021
Door Mischa
Salland Zorgverzekeringen Aanbieding
november 22, 2020
Door beheer
Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa

Onze Sponsors

Schreuder
PV accountants
Verberg Financiele Dienstverlening
Wijn Wereld
Keizer Garantiemakelaars
Verhoek
Bas Autowas
Zuivelhoeve