//
Vacature – Voorzitter Facilitaire Zaken

Voorzitter Facilitaire Zaken

(bestuursfunctie)

Facilitaire zaken is een belangrijke functie binnen het bestuur van TC’91 Stadshagen. We beschikken over vier gravel banen en daarnaast 6 smashcourt tennisbanen. Daarnaast hebben we een groot gebied aan groen en valt er binnen in de kantine ook van alles te regelen. Kortom we zoeken een spin in het web.

Om het beheer in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een voorzitter Facilitaire Zaken die de reeds aanwezige groepen gaat aansturen en coördineren. Denk daarbij aan de groengroep, het baanonderhoud en de klusclub maar ook aan de interne inkoop en kantinezaken. Deze groepen bestaan al en worden aangestuurd, degene die dit aansturen vormen samen met de voorzitter Facilitaire Zaken de Commissie Facilitaire Zaken.

Commissie Facilitaire Zaken

De commissie Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief banen en gebouwen. De commissie bestaat momenteel nog niet in deze vorm, maar representeert een afvaardiging van drie á vier personen van de verschillende onderhouds- en klusteams. De voorzitter en de commissieleden werken nauw samen met alle vrijwilligers die iets betekenen voor de vereniging op het gebied van Facilitaire Zaken.

In hoofdlijnen zorgt deze commissie in samenwerking met de onderhoudsteams voor:

 • Het onderhoud van de groenvoorziening
 • Regulier verzorgen van de tennisbanen
 • Kleine reparaties aan gebouwen, apparatuur en machines
 • Het schoonhouden van de paden en terrassen
 • Inkoop van voedsel- en drinkwaren
 • Verhuur van kantine en/of tennisbanen door derden

De commissie valt rechtstreeks onder het bestuur en wordt middels de voorzitter van de commissie Facilitaire Zaken vertegenwoordigd in het bestuur.

Werkzaamheden Voorzitter

 • Commissie Facilitaire Zaken formeren en samenkomen
 • Coördineert het onderhoud en beheer van het tennispark en de gebouwen (kantine)
 • Coördineert het onderhoud van de tien tennisbanen (vier gravel banen en zes smashcourt banen), dit bevat zowel reguliere onderhoud als het jaarlijkse groot onderhoud
 • Stelt een jaarplan op voor het onderhoud van de tennisbanen en stemt de planning daarvan af met de Technische Commissie en de Jeugd Commissie voor de competitie, toernooien en evenementen.
 • Stelt een meerjarenplan op voor het onderhoud van groen en gebouwen en draagt zorg voor de uitvoering.
 • Geeft wensen/problemen vanuit de commissie Facilitaire Zaken aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissie. Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie.
 • Bewaakt het budget voor onderhoud en beheer.
 • Neem verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park.
 • Zit vergaderingen van de Facilitaire Zaken Commissie voor.
 • Neem deel aan de bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt Facilitaire Zaken binnen het verenigingsbestuur.
 • Is aanspreekpunt voor samenwerking met participatie initiatieven (via Sportservice Zwolle)
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het opzetten en afbreken van de blaashal en aanspreekpunt voor Poly-Ned (leverancier blaashal)

Werkzaamheden Commissieleden Facilitaire Zaken

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan voor het onderhoud van groen, gebouwen en onderhoud van de tennisbanen
 • Stelt een transparante lijst op met geprioriteerde activiteiten op het gebied van Facilitaire Zaken en houdt deze bij
 • Stuurt de vrijwilligers aan van team onderhoud Groen (bomen, struiken, gras) en team onderhoud Rood (gravel banen en smashcourt banen)
 • Stuurt de ‘Klusklup’ aan (de ‘Klusklup’ een groep enthousiaste klusjesmannen, die graag de handen uit de mouwen steken)
 • Coördineert de taakverdeling binnen de commissie en de onderhoudsteams, zowel Rood, Groen als de ‘Klusklup’
 • Zorgt voor netheid op park qua materialen, kantine, ruimtes, e.d.
 • Geeft wensen/problemen vanuit de onderhoudsteams door Facilitaire Zaken aan richting voorzitter en koppelt dit terug aan de onderhoudsteams
 • Neemt deel aan de (maandelijkse) commissievergaderingen
 • Draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving

Tijdsbesteding voorzitter en commissieleden

De tijdsbesteding zal naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld. De onderlinge taakverdeling bepaalt de voorzitter en de commissieleden zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen.

De opstart zal mogelijk wat meer tijd in beslag nemen. De beheersing zal mogelijk 2 tot 3 uur per week zijn. Op piekmomenten, zoals bij Groen onderhoudsdagen en Rood groot onderhoud aan de tennisbanen, kan dit meer zijn.

Profiel Voorzitter Facilitaire Zaken

Wij zijn op zoek naar een gedreven vrijwilliger, die zich goed kan vinden in het volgende profiel:

 • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden en schroomt niet om op mensen af te stappen
 • Je hebt ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer of wil hier verder kennis in opdoen
 • Is in staat te coördineren en te delegeren
 • Is in staat planmatig en in teamverband te werken

Heb je interesse?

Vind jij het leuk om je in te zetten voor het Facilitaire Zaken van de vereniging, dan is dit geknipt voor jou!

Stuur zo snel mogelijk een mailtje met je korte motivatie naar bestuur@tc91stadshagen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Diederik van Hogendorp op telefoonnummer 06-13602089 of mail d.vanhogendorp@hotmail.com.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis is gestart met de tweewekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.30 uur in het clubhuis van TC’91. Op onze website van het Gezondheidshuis hebben wij alle data vermeld wanneer wij aanwezig zijn, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn wij op meerdere tijdstippen dan alleen de tweewekelijkse dinsdagavonden aanwezig in de toernooiweek van het Bert Wieten Stadshagen Open Toernooi (Juli). Als dit goed draait kunnen wij ook bij andere open toernooien ondersteuning bieden.

Precieze invulling daarvan melden wij t.z.t. op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91