//
Vacatures – Twee leden voor de Jeugdcommissie

Twee leden voor de Jeugdcommissie

TC’91 Stadshagen dankt haar succesvolle jeugdafdeling mede aan een zeer actieve jeugdcommissie die al jaren lang veel leuke activiteiten organiseert. Om dit op peil te houden is het vervangen van twee vacante posities noodzakelijk.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft als doel om de jeugd actief te betrekken bij de tennissport. Om dit doel te bereiken organiseert en begeleidt de jeugdcommissie tal van recreatieve activiteiten waardoor de spelvaardigheid én het plezier in tennis worden vergroot. De commissie werkt hierbij nauw samen met de trainers van de Tennisschool.

De commissie bestaat momenteel uit vier vrijwilligers, waarvan één voorzitter. De commissie valt rechtstreeks onder het bestuur en is middels de voorzitter van de commissie (Freerk-Jan Hoekstra) vertegenwoordigd in het bestuur.

Werkzaamheden

 • Draagt bij aan de uitvoering van de jeugdactiviteiten
 • Organiseert de KNLTB jeugdcompetitie (World Tour) en jeugdclubkampioenschappen en daarnaast verschillende activiteiten voor de jeugd
 • Denkt mee met het opstellen van een jeugd ontwikkelplan dat aansluit bij het algemene beleidsplan en draagt bij aan de uitvoering en coördinatie daarvan
 • Is mede gesprekspartner van de Tennisschool voor wat betreft de jeugdleden
 • Geeft input aan communicatie onderdelen over de jeugd
 • Vult de eigen activiteiten in op de kalender op de website
 • Denk me in het contact met de ouders van jeugdleden en stimuleert de betrokkenheid
 • Overlegt met de technische commissie over de jaarkalender en baangebruik voor activiteiten van beide commissies
 • Onderhoudt contacten met jeugdcommissies van andere tennisverenigingen binnen de gemeente Zwolle

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding zal naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van vergaderingen en de invulling van de activiteiten. Enkele beleidstaken van het beleidsplan dienen te worden opgepakt en het plan voor ontwikkeling van jeugdtennis moet worden opgesteld. De opstart zal mogelijk wat meer tijd in beslag nemen. Daarna zal dit mogelijk 1 tot 2 uur per week zijn. Op piekmomenten, zoals bij het organiseren van de verschillende competities, kan dit meer zijn.

Het profiel

Wij zijn op zoek naar gezellige vrijwilligers die zich goed kan vinden in het volgende profiel:

 • Je bent enthousiast, kan goed communiceren en hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je speelt tennis of hebt een tennissend kind
 • Je kan goed organiseren en samenwerken
 • Hebt geduld en doorzettingsvermogen
 • Je kan werken in teamverband

Heb je interesse?

Wil jij je graag vrijwillig inzetten voor onze sportieve en gezellige vereniging? Past bovenstaande bij je en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd? Stuur dan een mailtje met je korte motivatie naar bestuur@tc91stadshagen.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Freerk-Jan Hoekstra op telefoonnummer 06-16476718 of jeugdcommissie@tc91stadshagen.nl.