//
Privacy

Privacyverklaring TC ’91 Stadshagen
Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid TC ’91 Stadshagen, gevestigd te (8043 MV) Zwolle aan Oude Wetering 43, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062206, hierna te noemen: “de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt.

In de onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid
wil/kan worden en het uitvoeren van
de lidmaatschapsovereenkomst.
● Voornaam;
● Achternaam;
● Adres;
● Geboortedatum;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht;
● Bankrekeningnummer;
● Inloggevens;
● Lidmaatschapsnummer;
● Bondsnummer;
● Foto;
● Student.
Uitvoering van de overeenkomst. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
● Ledenadministratie;
● Penningmeester;
● AllUnited;
● Socie.
Administratie. ● Voornaam;
● Achternaam;
● Adres;
● Geboortedatum;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht;
● Bankrekeningnummer.;
● Inloggegevens;
● Lidmaatschapsnummer.;
● Bondsnummer.;
● Foto;
● Student.
Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ● Ledenadministratie;
● Penningmeester;
● Boekhouder;
● Accountant;
● Belastingdienst;
● AllUnited;
● Socie.
Het verrichten en versturen van aankopen zoals clubkleding en tennismateriaal. ● Voornaam;
● Achternaam;
● Adres;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht;
● (Kleding)maat.
● Bankrekeningnummer.
Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ● Producent;
● Vervoerder;
● Ledenadministratie;
● Penningmeester;
● Boekhouder;
● Accountant.
● Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. ● Voornaam;
● Achternaam;
● E-mailadres;
● Geslacht.
Uitvoering van de overeenkomst. Zolang men aangemeld is. ● E-marketingtools.
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. ● Voornaam;
● Achternaam;
● E-mailadres;
● Geslacht.
Toestemming. Zolang men aangemeld is. ● Sponsoren;
● Andere verenigingen.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren. ● Cookies
(zie ook hieronder;)
● IP-gegevens.
Toestemming. Iedere keer wanneer onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd. ● Websitebeheerder;
● Analytics tools.
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ● Voornaam;
● Achternaam;
● Adres;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geslacht.
Toestemming. Zolang de toestemming niet is ingetrokken. Niet van toepassing.

 Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u hebt, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen, en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Foto’s en video’s
 Tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien en andere activiteiten van de Vereniging kunnen foto’s en video’s worden genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van de Vereniging, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en app van de Vereniging verschijnen en op de door gebruikte sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Indien daar bezwaar tegen bestaat, dient dit via onderstaand e-mailadres kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

 Wijziging van het privacybeleid
 De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
 Indien u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken om inzage, tot correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:    Arjen Bos
E-mail:                         bestuur@tc91stadshagen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Download de PDF hier: Privacyverklaring