//
Competitie – Reglement najaarscompetitie

Competitie Reglement 2018

Indien u competitie gaat spelen/speelt voor TC ’91 Stadshagen dan dien je de volgende regels in acht te nemen:

Er wordt gespeeld van 11 september 2018 tot en met 28 oktober 2018, zie het kopje speeldagen en inhaaldagen op de website.

Eenieder die zich voor de najaarscompetitie heeft opgegeven dient ook 7 competitiedagen aanwezig te zijn, of dient dit af te stemmen met zijn of haar teamgenoten.

Er mag geen verhindering worden opgegeven, tenzij jij zelf en met toestemming van de VCL voor een gelijkwaardige invaller zorgt. Indien niet overlegd is met de VCL zijn eventuele gevolgen m.b.t. speelgerechtigdheid, verkeerde samenstelling en daaruit voortvloeiende sancties toe te schrijven aan het team.

Jij moet je opgeven voor 22 juni 2018 d.m.v. dit inschrijfformulier in te vullen via de website.

Bij voorkeur schrijft de aanvoerder van ieder team het gehele team in één keer in. Indien jij als individu nog geen team hebt, schrijf jij je in als individu. Er zal vervolgens gekeken worden naar een zover mogelijk passend team.

Inschrijven als team heeft voorkeur, met daarbij genoteerd het team/de teamleden van voorkeur, zodat dit de indeling kan bevorderen. Dit betekent echter niet dat een volledig opgegeven team vaststaat!

Voor jeugdcompetitie geldt dat teams worden samengesteld in overleg met de trainers en de jeugd- en technische commissie. Het samenstellen van jeugdteams gaat in overleg met de ouders. Er wordt gekeken naar een zo goed mogelijke balans tussen sterkte en plezier.

De vereniging beschikt over alle competitieplaatsen. Een competitieteam heeft dus nooit verworven rechten ten aanzien van een competitieklasse of een verkregen promotie. Bij het bepalen van de volgorde van competitieteams wordt het competitiereglement van de KNLTB als leidend genomen. De volgorde van de competitieteams wordt bepaald op basis van de gemiddelde speelsterktes van de eindejaar rating in de enkel en dubbel van alle teamleden. Hierbij wordt door de competitieleider ook gekeken naar de gemiddelde rating op basis van de actuele rating op maandag 28 juni 2018. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld bij zeer grote verschillen tussen gemiddelde op basis van actuele rating en eindejaar rating, ter beoordeling aan de competitieleider en in overleg met de betreffende teams.

Indien er meer dan 20 teams op de zaterdagcompetitie worden aangemeld, zal er mogelijk worden uitgeweken naar andere parken. De KNLTB-competitieplanning voorziet niet in een dynamisch systeem, dit betekent dat vrijwel altijd dezelfde teams tegelijk uit of thuis spelen. Met als resultaat dat het voorkomt dat indien je 3 thuiswedstrijden speelt je ook één wedstrijd op een ander ‘thuis’ park speelt indien dit van toepassing is.

Indien u zich heeft opgegeven en na 28 juni 2018 weer afmeldt, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum worden er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.

U speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. Deze ballen dienen betaald te worden door het team voor de aanvoerdersavond in september 2018. Bedragen liggen rond de 10-11 euro per 4 ballen blik. De teambijdrage inclusief het bedrag voor het aantal ballen wordt per automatische incasso geïncasseerd bij de aanvoerder. Alle jeugdleden die meedoen aan een jeugdcompetitie betalen per persoon 20 euro. Indien leden meedoen aan een senioren competitie dan wordt ook de senioren competitiebijdrage in rekening gebracht.

De teambijdrage per team is vastgesteld op 65 euro.

Bij ‘te’ veel inschrijvingen, de definitieve teamindeling, en/of overige speelsterkte en competitiezaken zal de technische commissie van TC’91 Stadshagen beslissen in overleg met de betrokkenen.

U dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2018. Voor nieuwe leden die competitie willen spelen geldt dat zij minimaal 3 weken voor de begin van de competitie ingeschreven moeten zijn bij TC’91 Stadshagen. Overige situaties vinden altijd in overleg plaats.

Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht. TC’91 Stadshagen gaat voor de najaarscompetitie van 2018 teamkleding beschikbaar stellen die competitieteams kunnen afnemen.

Tijdens de competitie dient u zich op en naast de baan correct te gedragen, teneinde de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de technische commissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen. Tijdens de competitie- c.q. aanvoerdersavond wordt dit inhoudelijk toegelicht.

Mogelijke boetes die worden uitgedeeld ten gevolge van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende team doorbelast, tenzij de competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de verenigingscompetitieleider (VCL).

 

Competitie Reglement TC ’91 Stadshagen

Wanneer je competitie gaat spelen voor TC ’91 Stadshagen moet er aan de volgende regels worden gehouden:

 • Er wordt gespeeld van 16 september tot en met 28 oktober, zie bijgevoegde competitiedata / speelschema.
 • Iedereen die zich voor de najaarscompetitie heeft opgegeven moet ook 7 competitiedagen aanwezig zijn, of moet dit af stemmen met zijn teamgenoten.
 • Er mag geen verhindering worden opgegeven, tenzij je zelf voor een gelijkwaardige invaller zorgt.
 • Je moet je opgeven voor 22 juni 2018 m.v. een volledig ingevuld formulier op de website.
 • Jeugdleden moeten voor akkoord tekenen samen met de ouders.
 • Iedereen moet zich door middel van het competitie inschrijfformulier individueel voor de competitie opgeven. Er zal vervolgens gekeken worden naar een zover mogelijk passend team.
 • Het is daarnaast NIET mogelijk om je met een team op te geven!
 • De vereniging beschikt over alle competitieplaatsen. Een competitieteam heeft dus nooit verworven rechten ten aanzien van een competitieklasse of een verkregen promotie. Bij het bepalen van de volgorde van competitieteams wordt het competitiereglement van de KNLTB als leidend genomen. De volgorde van de competitieteams wordt bepaald op basis van de gemiddelde speelsterktes van de eindejaar ranking in de enkel en dubbel van alle teamleden. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden, ter beoordeling aan de competitieleider.
 • Wanneer je je hebt opgegeven en na 22 juni 2018 weer afmeld, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum wordt er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.
 • Bij ‘te’ veel inschrijvingen, de definitieve teamindeling, en/ of overige speelsterkte en competitiezaken zal de jeugdcommissie van TC’91 Stadshagen beslissen.
 • Selectieteams worden door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainers bepaald en ingedeeld.
 • Je moet KNLTB lid zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2018.
 • Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht.
 • Tijdens de competitie moet je je op en naast de baan correct gedragen, om de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de jeugdcommissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen. Tijdens de competitiebijeenkomst wordt dit inhoudelijk toegelicht.
 • Mogelijke boetes die worden uitgedeeld als gevolg van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende teams doorbelast, tenzij competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.
 • Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de competitieleider.

Uitleg World Tour Groen

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 4 spelers en een maximum van 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Zorg dat er voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2008 t/m 2006 (10 t/m 12  jaar) en hebben het niveau Groen. In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. tennisleraar), als het kind echt nog niet de vaardigheid heeft voor niveau geel, mogen de kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2004). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2010).
 • Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in G1 of G2 hoort).
 • Er wordt met Groene ballen gespeeld.
 • Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
 • Aanvangstijd is variabel tussen 8.30 en 12.00 uur. De thuisploeg bepaalt de aanvangstijd.
 • Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Wanneer een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).
 • Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast.
 • De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de puntentelling.

 

Reglement World Tour Jeugdcompetitie TC ’91 Stadshagen

Wanneer je competitie gaat spelen voor TC ’91 Stadshagen dien je je aan de volgende regels te houden:

 • Er wordt gespeeld op zondag van 9 september tot en met 7 oktober 2018, zie bijgevoegde competitiedata.
 • Iedereen die zich voor de World Tour jeugdcompetitie heeft opgegeven moet ook 5 competitiezondagen aanwezig zijn, of stemt dit af met zijn teamgenoten.
  (een verhindering ivm vakantie is mogelijk, laat dit niet je inschrijving weerhouden)
 • Je moet je opgeven voor 22 juni 2018 een volledig ingevuld formulier op de website.
 • Jeugdleden moeten voor akkoord tekenen samen met de ouders.
 • Iedereen moet zich door middel van het competitie inschrijfformulier individueel voor de competitie opgeven. De jeugdcommissie bepaalt i.s.m. de Tennisschool de teamindeling.
 • Wanneer je je hebt opgegeven en na 22 juni 2018 weer afmeld, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum wordt er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.
 • Je speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. De kosten van deze ballen zijn verwerkt in de competitiebijdrage per jeugdlid.
 • Je dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2018.
 • Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht.
 • Tijdens de competitie moet je je op en naast de baan correct gedragen, om de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de jeugdcommissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen.
 • Mogelijke boetes die worden uitgedeeld als gevolg van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende teams doorbelast, tenzij competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.
 • Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de competitieleider.
 • De jeugdcommissie verzoekt ouders aan te geven op welke speeldag zij in de gelegenheid zijn om competitieleider van de dag te worden. De jeugdcommissie zal 2 ouders per keer aanwijzen.

 

Zonder hulp van ouders kan de World Tour jeugdcompetitie niet doorgaan.
Vooraf aan de World Tour jeugdcompetitie krijgen de ouders die ingedeeld zijn een aparte uitleg over de World Tour jeugdcompetitie. De informatieavond hiervoor zal plaatsvinden op een nog te plannen avond in augustus of september. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging!

 

Uitleg World Tour Rood

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kids zijn van geboortejaar 2012 t/m 2009 en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. Tennisleraar), als het kind echt niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2014).
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in R1 of R2 hoort).
 • Er wordt met rode ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 1,5 tot maximaal 2 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11:00)
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekken in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

Uitleg World Tour Oranje

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2010 t/m 2007 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. tennisleraar), als het kind echt nog niet de vaardigheid heeft voor groen. Mogen de kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2005). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2012).
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in O1 of O2 hoort).
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er wordt met Oranje ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 2,5 tot maximaal 3 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12:00).
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40). Zo houdt je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis heeft een tweewekelijks inloopspreekuur op de dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur in het clubhuis van TC’91. Op de website van het Gezondheidshuis staan de actuele data vermeld van het inloopspreekuur, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidshuis aanwezig tijdens meerdere toernooiweken in het jaar.

Precieze invulling daarvan melden wij op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Mail problemen en migratie TC91 mail op donderdag 28 oktober
oktober 24, 2021
Door Frank Overgoor
Tennissen in je eigen wijk! – Zaterdag 4 september Open Dag bij TC’91 Stadshagen
augustus 31, 2021
Door Frank Overgoor
Extra service voor de leden
augustus 18, 2021
Door Frank Overgoor
Ik wil tennis(lessen) proberen
juli 3, 2021
Door Frank Overgoor
Update Juni 2021 – Inloopspreekuren Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
juni 22, 2021
Door Mischa
Corona Update vanaf 26 januari: Kantine weer open tot 22:00 en FTO mag weer!
januari 14, 2022
Door Frank Overgoor
Doe jij ook mee met de Gratis Online Pubquiz?
mei 24, 2021
Door beheer
Lesrooster Tennisschool kilian bekend
april 2, 2021
Door beheer
Kom tennissen bij TC’91 Stadshagen en profiteer nu van de voorjaarsactie!
maart 18, 2021
Door Frank Overgoor
Inschrijving zomer lessen mogelijk
maart 6, 2021
Door Frank Overgoor
Racket laten bespannen?
januari 11, 2021
Door Mischa
Salland Zorgverzekeringen Aanbieding
november 22, 2020
Door beheer
Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa

Onze Sponsors

TVM
Wijn Wereld
Bas Autowas
Verhoek
Schreuder
J.J. Meijer Assurantien
Verberg Financiele Dienstverlening
Westera Accountancy
Keizer Garantiemakelaars
Restaurant Minoyu