//
Competitie – Reglement Senioren en Junioren Competitie

Competitie Reglement 2022

Hieronder vinden jullie de eisen die gesteld zijn aan de inschrijving en deelname aan de KNLTB Voorjaarscompetitie 2022. De competitie en het reglement zijn uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 situatie en regels.

Tijdens de Voorjaarscompetitie 2022 senioren (m.u.v. 8&9 Tennis) geldt voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD) Verkort Spelen. Dat betekent dat er een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) wordt gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Voor 8&9 Tennis geldt compact spelen. Klik hier voor meer informatie over Verkort & Compact Spelen.

Startdata:

De Rode en Oranje competitie start op 2 april 2022. Bij een te hoge baandruk, kan het een week eerder beginnen (27 maart 2022).

De Groene competitie start op 10 april 2022.

De Junioren Competitie (11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar) start vanaf 8 april 2022. 

De senioren competitie start vanaf 1 april 2022. Let op! Op de vrijdagavond speel je om de week. De eerste teams starten daarom een week vroeger dan de andere seniorenteams (reguliere start is 8 april 2022).

Vrijdagavondcompetitie: Om de week en 5 speeldagen

De vrijdagavondcompetitie wordt steeds populairder. Hierdoor kan het voor verenigingen lastig zijn om als gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op vrijdagavond competitie te laten spelen. Vorig jaar deden we onderzoek naar mogelijke oplossingen. Om de drukte op vrijdagavond te reguleren én toekomstige groei mogelijk te maken zal er met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie op vrijdagavond ‘om de week’ worden gespeeld.

Wat houdt ‘Om de week spelen’ op vrijdagavond precies in?
• Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams én 8&9 Tennis starten één week eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april; de heren- en damesteams starten gelijk met de reguliere competitie op 8 april.
• Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set;
• Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken.

Zie voor de exacte speeldata de website van de KNLTB.

Eenieder die zich voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2022 heeft opgegeven dient ook alle competitiedagen aanwezig te zijn, of dient dit af te stemmen met zijn of haar teamgenoten.

Er mag geen verhindering worden opgegeven, tenzij jij zelf en met toestemming van de VCL voor een gelijkwaardige invaller zorgt. Indien niet overlegd is met de VCL zijn eventuele gevolgen m.b.t. speelgerechtigdheid, verkeerde samenstelling en daaruit voortvloeiende sancties toe te schrijven aan het team.

Jij moet je opgeven voor 20 december 23:59 d.m.v. dit inschrijfformulier in te vullen via de website.

Bij voorkeur schrijft de aanvoerder van ieder team het gehele team in één keer in. Indien jij als individu nog geen team hebt, schrijf jij je in als individu. Er zal vervolgens gekeken worden naar een zover mogelijk passend team.

Inschrijven als team heeft voorkeur, met daarbij genoteerd het team/de teamleden van voorkeur, zodat dit de indeling kan bevorderen. Dit betekent echter niet dat een volledig opgegeven team vaststaat!

Jeugdleden vanaf 11 jaar die zich opgeven voor het alles-in-1-pakket, worden benaderd om competitie te spelen. Wanneer een jeugdlid zich niet opgeeft voor het alles-in-1-pakket kunnen zij zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Mocht je als jeugdlid deel willen nemen aan de seniorencompetitie dan kan je je inschrijven via het inschrijfformulier op de site. De seniorencompetitie voor jeugdleden is op de zondag. Deze jeugdleden mogen in het opmerkingenveld aangeven met welke leden ze graag in het team willen. Maar voor alle jeugdcompetitie geldt dat teams worden samengesteld in overleg met de trainers en de jeugdcommissie, waarbij, waar mogelijk, rekening gehouden wordt met de opgegeven voorkeuren. Hierbij wordt gekeken naar lesindeling, progressie, plezier en niveau. De jeugdindeling wordt eenmalig gecommuniceerd met de ouders waarop gereageerd kan worden. Indien er op basis van die reacties nog wijzigingen plaatsvinden worden deze verwerkt in de definitieve teamindeling.

Het teamgemiddelde kan op 2 manieren bepaald worden:

  1. De rating in de enkel + de dubbel is de som van één speler. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.
  2. Bij dubbelcompetities bestaat de som van één spelers uit 2x de rating in de dubbel. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.

De gemiddelden worden bepaald aan de hand van de ratings nadat de nieuwe speelsterktes zijn vastgesteld.

Het is niet toegestaan om onvolledige teams op te geven omwille van het behalen van een bepaalde klasse. Dit veroorzaakt scheve teamgemiddelde waardoor de indeling van teams mogelijk misloopt! TC’91 Stadshagen vertrouwt erop dat de teams volledig worden opgegeven.

De volgende starttijden voor de zaterdagcompetitie zijn bepaald: 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00 uur.

De dispensatieregels voor het meedoen in meerdere competities of spelen namens meerdere verenigingen zijn dit jaar versoepeld. Wil je graag vaker dan één keer per week competitie spelen of voor twee verschillende verenigingen uitkomen? Meld je bij de Technische Commissie.

Indien je je hebt opgegeven en na 15 januari 2022 weer afmeldt, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum worden er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 25 euro per persoon.

Je speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. Op de zaterdag worden er maximaal 8 blikken afgenomen en op de zondag worden er maximaal 16 blikken afgenomen.

De bijdrage (inclusief ballen) is vastgesteld op 120 euro per team voor de vrijdagavond team en 150 euro per team voor de overige speeldagen. De bijdrage wordt in zijn geheel (dus voor alle spelers samen) per automatisch incasso geïncasseerd bij de aanvoerder. Bij ‘te’ veel inschrijvingen, de definitieve teamindeling, en/of overige speelsterkte en competitiezaken zal de technische commissie van TC’91 Stadshagen beslissen.

Indien een seniorteam uit 5 personen bestaat, dan heeft de Technische Commissie de mogelijkheid om een extra speler toe te voegen aan het team.

De jeugdleden die zich niet hebben opgegeven voor het alles-in-1-pakket en meedoen aan een rood/oranje jeugdcompetitie betalen 12,50 euro per persoon, voor de overige jeugdleden die zich niet hebben opgegeven voor het alles-in-1-pakket is de bijdrage vastgesteld op 25 euro per persoon. Indien leden meedoen aan een senioren competitie dan wordt ook de senioren competitiebijdrage in rekening gebracht.

Je dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2022. Voor nieuwe leden die competitie willen spelen geldt dat zij minimaal 3 weken voor de begin van de competitie ingeschreven moeten zijn bij TC’91 Stadshagen. Overige situaties vinden altijd in overleg plaats.

Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht.

Tijdens de competitie dient u zich op en naast de baan correct te gedragen, teneinde de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de Technische Commissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen.

Mogelijke boetes die worden uitgedeeld ten gevolge van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende team doorbelast, tenzij de competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de verenigingscompetitieleider (VCL).

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis heeft een tweewekelijks inloopspreekuur op de dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur in het clubhuis van TC’91. Op de website van het Gezondheidshuis staan de actuele data vermeld van het inloopspreekuur, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidshuis aanwezig tijdens meerdere toernooiweken in het jaar.

Precieze invulling daarvan melden wij op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Mail problemen en migratie TC91 mail op donderdag 28 oktober
oktober 24, 2021
Door Frank Overgoor
Tennissen in je eigen wijk! – Zaterdag 4 september Open Dag bij TC’91 Stadshagen
augustus 31, 2021
Door Frank Overgoor
Extra service voor de leden
augustus 18, 2021
Door Frank Overgoor
Ik wil tennis(lessen) proberen
juli 3, 2021
Door Frank Overgoor
Update Juni 2021 – Inloopspreekuren Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
juni 22, 2021
Door Mischa
Corona Update vanaf 26 januari: Kantine weer open tot 22:00 en FTO mag weer!
januari 14, 2022
Door Frank Overgoor
Doe jij ook mee met de Gratis Online Pubquiz?
mei 24, 2021
Door beheer
Lesrooster Tennisschool kilian bekend
april 2, 2021
Door beheer
Kom tennissen bij TC’91 Stadshagen en profiteer nu van de voorjaarsactie!
maart 18, 2021
Door Frank Overgoor
Inschrijving zomer lessen mogelijk
maart 6, 2021
Door Frank Overgoor
Racket laten bespannen?
januari 11, 2021
Door Mischa
Salland Zorgverzekeringen Aanbieding
november 22, 2020
Door beheer
Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa

Onze Sponsors

Verberg Financiele Dienstverlening
Salland
Tennisschool Kilian
Bas Autowas
Westera Accountancy
Racket Service Stadshagen
J.J. Meijer Assurantien
Wijn Wereld
PV accountants
IJsseltours
TVM