//
Competitie – Reglement Senioren en Junioren Competitie

Competitie Reglement 2020

Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Deze unieke competitie krijgt de naam: KNLTB Competitie 2020. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie. Of de competitie in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de Technische Commissie extra eisen gesteld aan de inschrijving en deelname aan de KNLTB Competitie 2020. Dus neem naast dit reglement ook de extra toelichting door voor je je inschrijft voor de Competitie 2020.

Tijdens de KNLTB Competitie 2020 (m.u.v. 8&9 Tennis) geldt voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD) Verkort Spelen. Dat betekent dat er een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) wordt gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Voor 8&9 Tennis geldt compact spelen.

Indien je competitie gaat spelen/speelt voor TC ’91 Stadshagen dan dien je de volgende regels in acht te nemen:

De Kia Tenniskids Competitie (rood en oranje) start op 6 september 2020.

De Kia Tenniskids Competitie (groen) start op 6 september 2020.

De Junioren Competitie (10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar) start op 13 september 2020. 

De senioren competitie start vanaf 7 september 2020

Zie voor de exacte speeldata het kopje speeldagen en inhaaldagen op de website.

Eenieder die zich voor de competitie 2020 heeft opgegeven dient ook 7 competitiedagen aanwezig te zijn, of dient dit af te stemmen met zijn of haar teamgenoten.

Er mag geen verhindering worden opgegeven, tenzij jij zelf en met toestemming van de VCL voor een gelijkwaardige invaller zorgt. Indien niet overlegd is met de VCL zijn eventuele gevolgen m.b.t. speelgerechtigdheid, verkeerde samenstelling en daaruit voortvloeiende sancties toe te schrijven aan het team.

Jij moet je opgeven voor 15 juni 23:59 d.m.v. dit inschrijfformulier in te vullen via de website.

Bij voorkeur schrijft de aanvoerder van ieder team het gehele team in één keer in. Indien jij als individu nog geen team hebt, schrijf jij je in als individu. Er zal vervolgens gekeken worden naar een zover mogelijk passend team.

Inschrijven als team heeft voorkeur, met daarbij genoteerd het team/de teamleden van voorkeur, zodat dit de indeling kan bevorderen. Dit betekent echter niet dat een volledig opgegeven team vaststaat!

Voor jeugdcompetitie geldt dat teams worden samengesteld in overleg met de trainers en de jeugd- en technische commissie. Hierbij wordt gekeken naar lesindeling, progressie, plezier en niveau. De jeugdindeling wordt eenmalig gecommuniceerd met de ouders waarop gereageerd kan worden. Indien er op basis van die reacties nog wijzigingen plaatsvinden worden deze verwerkt in de definitieve teamindeling.

Voor de jeugd geel zijn er 2 competitievormen:

 • Junioren 11 t/m 14 jaar – 4 enkels – 2 dubbels (dit onderdeel is gemengd: jongens en meisjes spelen door, mét en tegen elkaar)
  • LET OP: bij de jeugd 11 t/m 14 wordt er vanaf 2020 met vernieuwde regels gespeeld. Sets tot 4 met het Beslissend Punt Systeem (40-40 = winnende punt) en een 3e set wedstrijdtiebreak tot de 7.
 • Meisjes, jongens, gemengd 13 t/m 17 jaar: 4 enkels – 2 dubbels
  • Hoofdklasse speelt: 2 DE – 2 HE – 1 DD – 1 HD – 2 GD
  • Vanaf de 1e klasse: 2 DE – 2 HE – 2 GD

Voor de KNLTB Junioren competitie geldt dat er per speeldag één speler mag meedoen die maximaal 1 jaar jonger is dan de minimumleeftijd en één speler die 1 jaar ouder is dan de maximumleeftijd.

Het teamgemiddelde kan op 2 manieren bepaald worden:

 1. De actuele rating in de enkel + de dubbel is de som van één speler. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.
 2. Bij dubbelcompetities bestaat de som van één spelers uit 2x de actuele rating in de dubbel. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.

De gemiddelden worden bepaald aan de hand van de ratings nadat de nieuwe speelsterktes zijn vastgesteld.

Het is niet toegestaan om onvolledige teams op te geven omwille van het behalen van een bepaalde klasse. Dit veroorzaakt scheve teamgemiddelde waardoor de indeling van teams mogelijk misloopt! TC’91 Stadshagen vertrouwt erop dat de teams volledig worden opgegeven.

Maximaal aantal teams:       

 • Vrijdagavond: 14 teams – per team moet er 1 1/3 baan beschikbaar zijn. Dat betekent dat wij 4 teams op smashcourt kwijt kunnen en 3 op gravel.
 • Zaterdag: 20 teams
 • Zondag: variabel

Indien het maximaal aantal teams wordt overschreden wordt door de Technische Commissie gekeken of wij banen kunnen huren op andere parken.

Indien je je hebt opgegeven en na 1 juli 2020 weer afmeldt, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum worden er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.

Je speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. Deze ballen dienen betaald te worden door het team voor de start van de competitie 2020. Bedragen liggen rond de 10-11 euro per 4 ballen blik. Op de zaterdag worden er maximaal 8 blikken afgenomen en op de zondag worden er maximaal 16 blikken afgenomen. De teambijdrage inclusief het bedrag voor het aantal ballen wordt per automatische incasso geïncasseerd bij de aanvoerder. Alle jeugdleden die meedoen aan een jeugdcompetitie betalen 20 euro per persoon. Indien leden meedoen aan een senioren competitie dan wordt ook de senioren competitiebijdrage in rekening gebracht.

De teambijdrage per team is vastgesteld op 75 euro.

Bij ‘te’ veel inschrijvingen, de definitieve teamindeling, en/of overige speelsterkte en competitiezaken zal de technische commissie van TC’91 Stadshagen beslissen. Zie hiervoor ook de extra toelichting Competitie 2020

Je dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2020. Voor nieuwe leden die competitie willen spelen geldt dat zij minimaal 3 weken voor de begin van de competitie ingeschreven moeten zijn bij TC’91 Stadshagen. Overige situaties vinden altijd in overleg plaats.

Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht. TC’91 Stadshagen gaat voor de competitie 2020 teamkleding beschikbaar stellen die competitieteams kunnen afnemen.

Tijdens de competitie dient u zich op en naast de baan correct te gedragen, teneinde de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de technische commissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen.

Mogelijke boetes die worden uitgedeeld ten gevolge van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende team doorbelast, tenzij de competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de verenigingscompetitieleider (VCL).

Zoals aangegeven is er naast dit reglement ook een extra toelichting opgesteld voor de Competitie 2020. Lees deze extra toelichting goed door voordat je je inschrijft voor de Competitie 2020.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis is gestart met de tweewekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.30 uur in het clubhuis van TC’91. Op onze website van het Gezondheidshuis hebben wij alle data vermeld wanneer wij aanwezig zijn, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn wij op meerdere tijdstippen dan alleen de tweewekelijkse dinsdagavonden aanwezig in de toernooiweek van het Bert Wieten Stadshagen Open Toernooi (Juli). Als dit goed draait kunnen wij ook bij andere open toernooien ondersteuning bieden.

Precieze invulling daarvan melden wij t.z.t. op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Inschrijving winter lessen mogelijk
september 19, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa
Lid Worden
maart 27, 2020
Door Mischa
In memoriam
maart 27, 2020
Door beheer

Onze sponsoren

No Banner to display