//
Competitie – Reglement Rode en Oranje competitie

Reglement Rode en Oranje Competitie TC ’91 Stadshagen

Wanneer je competitie gaat spelen voor TC ’91 Stadshagen dien je je aan de volgende regels te houden:

 • De speeldata voor de Rode en Oranje Competitie staan op de website onder speeldagen
 • Iedereen die zich voor de Rode of Oranje Competitie heeft opgegeven moet ook 7 competitiezondagen aanwezig zijn, of stemt dit af met zijn teamgenoten.
  (een verhindering i.v.m. vakantie is mogelijk, laat dit niet je inschrijving weerhouden)
 • Je moet je opgeven voor 20 december 2019 een volledig ingevuld formulier op de website.
 • Jeugdleden moeten voor akkoord tekenen samen met de ouders.
 • Iedereen moet zich door middel van het competitie inschrijfformulier individueel voor de competitie opgeven. De jeugdcommissie bepaalt i.s.m. de Tennisschool de teamindeling.
 • Wanneer je je hebt opgegeven en na 20 december 2019 weer afmeld, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum wordt er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.
 • Je speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. De kosten van deze ballen zijn verwerkt in de competitiebijdrage per jeugdlid.
 • Je dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2020.
 • Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht.
 • Tijdens de competitie moet je je op en naast de baan correct gedragen, om de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de jeugdcommissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen.
 • Mogelijke boetes die worden uitgedeeld als gevolg van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende teams doorbelast, tenzij competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.
 • Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de competitieleider.
 • De jeugdcommissie verzoekt ouders aan te geven op welke speeldag zij in de gelegenheid zijn om competitieleider van de dag te worden. De jeugdcommissie zal 2 ouders per keer aanwijzen.

Zonder hulp van ouders kan de Rode en Oranje Competitie niet doorgaan.
Vooraf aan de Rode en Oranje Competitie krijgen de ouders die ingedeeld zijn een aparte uitleg over de Rode en Oranje Competitie. Alle ouders worden voor de informatieavond uitgenodigd. Deze is in maart 2020.

Uitleg Rode Competitie

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kids zijn van geboortejaar 2012 of later en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld).
 • In Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) mogen ook spelers meedoen die maximaal 1 jaar jonger of ouder zijn dan de vastgestelde leeftijdscategorie.
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in R1 of R2 hoort).
 • Er wordt met rode ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 1,0 tot maximaal 1,5 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11:00)
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekken in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

Uitleg Oranje Competitie

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2012 t/m 2010 en hebben het niveau Oranje.
 • In Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) mogen ook spelers meedoen die maximaal 1 jaar jonger of ouder zijn dan de vastgestelde leeftijdscategorie.
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in O1 of O2 hoort).
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er wordt met Oranje ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 2 tot maximaal 2,5 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12:00).
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40). Zo houdt je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.

Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis is gestart met de tweewekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.30 uur in het clubhuis van TC’91. Op onze website van het Gezondheidshuis hebben wij alle data vermeld wanneer wij aanwezig zijn, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn wij op meerdere tijdstippen dan alleen de tweewekelijkse dinsdagavonden aanwezig in de toernooiweek van het Bert Wieten Stadshagen Open Toernooi (Juli). Als dit goed draait kunnen wij ook bij andere open toernooien ondersteuning bieden.

Precieze invulling daarvan melden wij t.z.t. op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Inschrijving winter lessen mogelijk
september 19, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa
Lid Worden
maart 27, 2020
Door Mischa
In memoriam
maart 27, 2020
Door beheer

Onze sponsoren

No Banner to display