//
Competitie – Reglement World Tour Rood + Oranje

Reglement World Tour Jeugdcompetitie TC ’91 Stadshagen

Wanneer je competitie gaat spelen voor TC ’91 Stadshagen dien je je aan de volgende regels te houden:

 • Er wordt gespeeld op zondag van 18 maart tot en met 1 juli 2018, zie bijgevoegde competitiedata.
 • Iedereen die zich voor de World Tour jeugdcompetitie heeft opgegeven moet ook 7 competitiezondagen aanwezig zijn, of stemt dit af met zijn teamgenoten.
  (een verhindering ivm vakantie is mogelijk, laat dit niet je inschrijving weerhouden)
 • Je moet je opgeven voor 3 december 2017 een volledig ingevuld formulier op de website.
 • Jeugdleden moeten voor akkoord tekenen samen met de ouders.
 • Iedereen moet zich door middel van het competitie inschrijfformulier individueel voor de competitie opgeven. De jeugdcommissie bepaalt i.s.m. de Tennisschool de teamindeling.
 • Wanneer je je hebt opgegeven en na 7 januari 2018 weer afmeld, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum wordt er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.
 • Je speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. De kosten van deze ballen zijn verwerkt in de competitiebijdrage per jeugdlid.
 • Je dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2018.
 • Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht.
 • Tijdens de competitie moet je je op en naast de baan correct gedragen, om de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de jeugdcommissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen.
 • Mogelijke boetes die worden uitgedeeld als gevolg van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende teams doorbelast, tenzij competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.
 • Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de competitieleider.
 • De jeugdcommissie verzoekt ouders aan te geven op welke speeldag zij in de gelegenheid zijn om competitieleider van de dag te worden. De jeugdcommissie zal 2 ouders per keer aanwijzen.

 

Zonder hulp van ouders kan de World Tour jeugdcompetitie niet doorgaan.
Vooraf aan de World Tour jeugdcompetitie krijgen de ouders die ingedeeld zijn een aparte uitleg over de World Tour jeugdcompetitie. De informatieavond hiervoor zal plaatsvinden op 1 maart 2018. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging!

Uitleg World Tour Rood

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kids zijn van geboortejaar 2012 t/m 2009 en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. Tennisleraar), als het kind echt niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2014).
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in R1 of R2 hoort).
 • Er wordt met rode ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 1,5 tot maximaal 2 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11:00)
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekken in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

Uitleg World Tour Oranje

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2010 t/m 2007 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. tennisleraar), als het kind echt nog niet de vaardigheid heeft voor groen. Mogen de kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2005). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2012).
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TC’ 91 zal de Tennisschool bepalen of uw kind in O1 of O2 hoort).
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er wordt met Oranje ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 2,5 tot maximaal 3 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12:00).
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40). Zo houdt je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.