//
Ik wil – een klacht indienen

Als je een klacht wilt indienen dan kun je deze schriftelijk indienen bij de secretaris: bestuur@tc91stadshagen.nl. Lees eerst goed de klachtenprocedure door, zodat je weet wat je wel en niet kunt verwachten.