//
Ik wil – lid worden

Beste bezoeker,

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u zich als lid inschrijven bij TC’91 Stadshagen. Volledig en correct ingevulde formulieren worden door onze ledenadminstratie behandeld. Nadat uw inschrijving is verwerkt, ontvangt u een bericht van onze ledenadminstratie met informatie over uw inschrijving, waar u uw pas kunt afhalen, et cetera.

Een paar belangrijke mededelingen:

• Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het reglement van het lidmaatschap van TC’91 Stadshagen. Dit reglement maakt deel uit van deze overeenkomst.
• Als je lid wordt van TC’91 dan wordt eenmalig € 25,- inschrijfkosten in rekening gebracht (geldt niet voor ondersteunend lidmaatschap). Tevens wordt € 16,50 voor de verplichte KNLTB-pas in rekening gebracht (geldt niet voor ondersteunend lidmaatschap).
• TC’91 biedt de mogelijkheid de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te laten incasseren. Hiervoor kan je contact opnemen met de ledenadministratie
• Bij TC ’91 Stadshagen worden alle werkzaamheden gedaan door vrijwilligers. Het bestuur hecht er daarom aan de werkzaamheden zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Alle lidmaatschapskosten worden daarom geind door middel van automatische incasso. Binnen de automatische incasso vallen:
◦ Jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap
◦ Inschrijfkosten (éénmalig bij aanvang lidmaatschap)
◦ Kosten voor de KNLTB-pas

Persoonsgegevens

Voorletters* :
Roepnaam* :
Tussenvoegsel :
Achternaam* :
Geslacht* : VrouwMan
Geboortedatum* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
E-mail* :
Telefoonnummer* :
KNLTB nummer :
Al eerder getennist :
Bekenden bij vereniging :
Opmerkingen :
Pasfoto* :

Lidmaatschap

Lidmaatschap* : SeniorlidJeugdlid 13 t/m 17 jaarJeugdlid 9 t/m 12 jaarJeugdlid t/m 8 jaarDalurenlidmaatschap tot 18:00 uurOndersteunend lidStudentenlidmaatschap
TC'91 kent ook familiekorting. Dit wordt automatisch berekend en toegepast in de hoogte van de lidmaatschapskosten.
TC'91 biedt de mogelijkheid de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te laten incasseren. Dit kun je aangeven door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tc91stadshagen.nl.
Ondergetekende, als seniorlid in de leeftijd vanaf 18 jaar, wil de volgende vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren:
Maak een keuze : 3 x een bardienstPlaatsnemen in een commissieGeen (juniorlid)

Betaling en akkoordverklaring

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan TC ’91 Stadshagen om van onderstaand rekeningnummer jaarlijks de contributie en eventueel bijkomende kosten te incasseren.
IBAN* :
Ten name van* :
Plaats* :
Datum* :
TC ’91 Stadshagen verwerkt je persoonsgegevens conform haar Privacyverklaring. Die is gepubliceerd op haar website www.tc91stadshagen.nl.

In de verenigingsapp en op de website kunnen de leden van de vereniging kennisnemen van beperkte persoonsgegevens van de andere leden.
Met deze verklaring geeft u TC ’91 Stadshagen -voor zover nodig- toestemming om jouw naam, foto, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens via de website van de vereniging en de verenigingsapp beschikbaar te stellen aan de andere leden van de vereniging.

Jouw toestemming geldt voor de hierboven beschreven handelingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming.U kunt via de app van TC ’91 Stadshagen zelf wijzigen welke persoonsgegevens u met de andere leden wilt delen.

Als je het aankruisvakje hieronder aanvinkt bevestig je de hierboven ingevulde toestemming aan TC'91 Stadshagen de verschuldigde bedragen te incasseren.
Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het lesreglement. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.
Akkoordverklaring* :

Laatste berichten

Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Inschrijving winter lessen mogelijk
september 19, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa
Lid Worden
maart 27, 2020
Door Mischa
In memoriam
maart 27, 2020
Door beheer

Onze sponsoren

No Banner to display