//
Ik wil – Mij inschrijven voor najaarscompetitie 2018

Helaas, de inschrijving voor de najaarscompetie is gesloten.

Competitiereglementen

Wanneer je meedoet aan de naajaarscompetitie bij TC'91 Stadshagen dan hoor je te voldoen aan de volgende (competitie)reglementen: Reglement TC'91 Stadshagen
Reglement Najaarscompetitie 2018

Speeldagen

De najaarscompetitie 2018 wordt gespeeld op de volgende speeldagen: speeldagen 2018
speeldagen Rood en Oranje 2018

Lidmaatschap

Voor inschrijving is een lidmaatschap bij TC'91 verplicht. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid is van TC'91 Stadshagen.

Jeugdinschrijvingen

Alle jeugdinschrijvingen moeten individueel worden aangemeld. Indeling van jeugdteams gebeurt in samenspraak met trainers, jeugdcommissie en technische commissie. Wensen kunnen doorgegeven worden via technischecommissie@tc91stadshagen.nl, maar zijn geen vaststaand feit.

Lid van TC'91* :
Inschrijfvorm
Inschrijven als* :
De inschrijving vindt plaats voor een geheel team. U bent de aanvoerder van het team en vult dit formulier volledig in en geeft daarbij de namen op van alle spelers in het team. U bent als aanvoerder verantwoordelijk voor de betaling van de competitie. Let op: ondanks dat u als team inschrijft, betekent dit niet dat het volledig opgegeven team vaststaat (zie reglement)!
Competitiesoort*
:
Invallerslijst
Dames Dubbel 17+ (4DD)
8 & 9 CompetitieDames Dubbel 17+ (4DD)
Gemengd Dubbel 50+ (DD-HD-2GD)Gemengd Dubbel 35+ (DD-HD-2GD)Gemengd Dubbel 17+ (DD-HD-2GD)Dames Dubbel 50+ (4DD)Dames Dubbel 35+ (4DD)Dames Dubbel 17+ (4DD)Heren Dubbel 50+ (4HD)Heren Dubbel 35+ (4HD)Heren Dubbel 17+ (4HD)
Gemengd 17+ (DE-HE-DD-HD-GD)Gemengd Dubbel 17+ (DD-HD-2GD)Gemengd (DE-HE-DD-HD-GD)Heren 17+ (4HE-2HD)Heren 17+ (2HE-3HD)Heren Dubbel 17+ (4HD)Dames 17+ (4DE-2DD)Dames 17+ (2DE-3DD)Dames Dubbel 17+ (4DD)Gemengd 11-17 jaar (ME-JE-MD-JD-GD)
8 & 9 CompetitieGemengd (DE-HE-DD-HD-GD)Heren (4HE-2HD)Heren 35+ (2HE-3HD)Heren Dubbel 35+ (4HD)Dames (4DE-2DD)Dames 35+ (2DE-3DD)Gemengd 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)Gemengd 10-14 jaar (ME-JE-MD-JD-GD)Jongens 10 - 14 jaar (4JE-2JD)Jongens 11 - 17 jaar (4JE-2JD)Meisjes 10 - 14 jaar (4ME-2MD)Meisjes 11 - 17 jaar (4ME-2MD)Jeugd - World Tour GroenJeugd - World Tour OranjeJeugd - World Tour Rood
Persoonsgegevens
Naam* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
Telefoon* :
Mobiele telefoon* :
E-mail* :
Leeftijd* :
KNLTB nummer* :
Speelsterkte E/D* :
Team gegevens

U heeft aangegeven dat u een volledig team wilt inschrijven. U dient daarom hieronder alle additionele leden van uw team op te geven. Vergeet daarbij niet per persoon de bardienst voorkeur op te geven. Niet volledig ingevulde formulieren worden geretourneerd. Bardienst draaien tijdens een competitiedag waarop jouw team zelf speelt is niet toegestaan. De competitiebardienst wordt niet voldaan door het uitvoeren van een commissie/toernooi/groenonderhoud et cetera.

Team lid 2*KNLTB nummer* :
Team lid 3*KNLTB nummer* :
Team lid 4*KNLTB nummer* :
Team lid 5KNLTB nummer :
Team lid 6KNLTB nummer :
Team lid 7KNLTB nummer :
Team lid 8KNLTB nummer :
Team lid 9KNLTB nummer :
Betaling

U heeft aangegeven dat u een volledig team wilt inschrijven. U bent als aanvoerder daarom verantwoordelijk voor de betaling van de competitie. Als je de Akkoordverklaring hieronder aanvinkt dan bevestig je de ingevulde toestemming aan TC'91 Stadshagen de verschuldigde bedragen te incasseren.
Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het competitiereglement. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.

IBAN* :
Ten name van* :
Plaats* :
Datum* :
Akkoordverklaring* :
LET OP:

wilt u zichzelf of een jeugdlid inschrijven als individu dan kan het zijn dat bij het afronden van het formulier de knop "inschrijven" niet actief is. In dat geval blijft het formulier hangen. Een mogelijke oplossing die kan helpen is om even het vinkje bij Lid van TC'91 uit te vinken en daarna weer aan te vinken. De knop "inschrijven" is dan in veel gevallen wel beschikbaar.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis is gestart met de tweewekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.30 uur in het clubhuis van TC’91. Op onze website van het Gezondheidshuis hebben wij alle data vermeld wanneer wij aanwezig zijn, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn wij op meerdere tijdstippen dan alleen de tweewekelijkse dinsdagavonden aanwezig in de toernooiweek van het Bert Wieten Stadshagen Open Toernooi (Juli). Als dit goed draait kunnen wij ook bij andere open toernooien ondersteuning bieden.

Precieze invulling daarvan melden wij t.z.t. op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91