//
Ledenadministratie

Ledenadministratie

Lid worden

Lid worden van TC’91 Stadshagen kan eenvoudig door het ik wil lid worden formulier in te vullen. Uw gegevens worden dan automatisch bij onze ledenadministratie aangeleverd en zij nemen vervolgens binnen 10 werkdagen contact met u op.

Lidmaatschap opzeggen of wijzigen

Het opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap verloopt via de ledenadministratie. U kunt uw lidmaatschap opzeggen of wijzigen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@tc91stadshagen.nl. Daarbij dient u te vermelden:

 • volledige naam;
 • KNLTB nummer;
 • telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
 • Datum opzegging;
 • Reden opzegging.

U moet uw lidmaatschap voor het volgende seizoen vóór 31 december van het lopende seizoen opzeggen of wijzigen. Opzeggingen bij de tennisschool staan los van opzeggingen bij TC’91. Zegt u niet op voor 31 december, dan wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Het stopzetten van het lidmaatschap moet voor 1 januari gebeuren, omdat de KNLTB in de maand januari start met het drukken van de KNLTB-passen voor het aankomend seizoen. Tevens vindt in januari/februari de facturering plaats van de lidmaatschappen voor het nieuwe seizoen.

Wilt u een ander type lidmaatschap? Dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Ieder lid die zijn of haar lidmaatschap opzegt of wijzigt, krijgt van de ledenadministratie daarvan een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Contributie bijdrage 2017 (volledig verenigingsjaar)

 • Contributie*:
  • Seniorlid € 124,50
  • Jeugdlid 13 t/m 17 jr € 78,75
  • Jeugdlid 9 t/m 12 jr € 62,50
  • Jeugdlid t/m 8 jr € 42,25
  • Dalurenlidmaatschap (tot 18:00 uur) € 78,75
  • Ondersteunend lid € 27,50
  • Student (zie voorwaarden hieronder) € 93,-
 • Additionele kosten*:
  • KNLTB bijdrage € 17,50
  • Eenmalige inschrijfkosten € 25,-

*Eventuele prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Jeugdleden worden ingedeeld in de contributiegroep op basis van de leeftijd die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Indien u na 1 juli lid wordt, dan bedraagt de contributie 75% van het hierboven genoemde bedrag. Na 1 oktober 50% en na 1 januari 25%.

Korting voor gezinnen

Wanneer er 4 of meer leden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, wordt 10% gezinskorting verleend over de contributie bijdrage (excl. KNLTB bijdrage en inschrijfkosten).

Studentenlidmaatschap

Een studentenlidmaatschap kan worden aangevraagd bij de ledenadministratie, indien voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden:

 • Bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) moet het lid minimaal 17 jaar oud en maximaal 26 jaar oud zijn
 • Het lid moet als voltijds student ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling

Als aan deze 2 voorwaarden is voldaan, kan bij de ledenadministratie een verzoek ingediend worden om aangemerkt te worden als studentenlid. Daarbij moet een bewijs van inschrijving als voltijds student ingeleverd worden (bewijs/mail van onderwijsinstelling met bevestiging van inschrijving of bewijs van inschrijving bij DUO of een kopie van de studentenkaart).

Let op !! Om het studentenlidmaatschap te verlengen, moet je voor 31 december een nieuw bewijs van inschrijving aanleveren. Denk hier zelf aan, TC’91 houdt dit niet voor je bij. Als je dit niet doet, word je automatisch senior lid. Opzeggen als studentenlid kan tot 31 december.

E-mail adres wijzigen

Met enige regelmaat sturen wij een TC’91 Stadshagen nieuwsbrief met informatie van het bestuur over o.a. evenementen, competitie en toernooien. Om op de hoogte te blijven, is het voor u handig als de vereniging over een up-to-date emailbestand beschikt. Als u uw email-adres wilt toevoegen of wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Uw doorgegeven wijziging wordt dan zo snel mogelijk verwerkt.