//
Les reglement

Les reglement

 • Een lesuur is 60 minuten.
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden aangepast. Bijbetaling behoort ook tot de mogelijkheid.
 • Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.
 • Zonder betaling is deelname aan de training uitgesloten.
 • Behoudens bijzondere omstandigheden is restitutie van lesgeld onmogelijk.
 • Voor het volgen van tennisles is het lidmaatschap bij TC ’91 Stadshagen in de zomer verplicht.
 • Iedereen is verplicht een inschrijfformulier in te leveren. Dit in verband met persoonlijke gegevens.
 • De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden, mits overlegd met een van de trainers.
 • Bij het uitvallen van de buitentraining wordt er als volgt ingehaald: bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komen de eerste 2 lessen voor rekening van de leerling, de derde les voor rekening van de tennisschool, de vierde les weer voor rekening van de leerling, enz.
 • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij verhindering van de training graag doorgeven aan je trainer via een sms of app!
 • De trainingen beginnen in week 14, de week 1 april 2019. Er is geen training op feestdagen en in de basisschoolvakanties.
 • De eerste trainingstijd wordt doorgegeven via de website van tc 91 en de nieuwsbrief van het bestuur.
 • Tennisschool Manon Jonker is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker:
Mobiel: 06-53357967.
Email: tennisschoolmj@gmail.com
Afmelden van lessen via een sms of app!

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis is gestart met de tweewekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.30 uur in het clubhuis van TC’91. Op onze website van het Gezondheidshuis hebben wij alle data vermeld wanneer wij aanwezig zijn, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn wij op meerdere tijdstippen dan alleen de tweewekelijkse dinsdagavonden aanwezig in de toernooiweek van het Bert Wieten Stadshagen Open Toernooi (Juli). Als dit goed draait kunnen wij ook bij andere open toernooien ondersteuning bieden.

Precieze invulling daarvan melden wij t.z.t. op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91