//
u leest...

Nieuws

Nieuwe vrijwilligers gezocht!

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die willen helpen met het invullen van een aantal speerpunten van TC’91 Stadshagen. Ben jij degene die bijdraagt aan het succes van onze tennisclub?

 

Verbeteren organisatie en samenwerking

Onze tennisclub kan gelukkig terugvallen op een brede groep enthousiaste vrijwilligers, die hun passie voor de tennissport delen en het leuk vinden om dit in te zetten voor onze tennisclub.

Natuurlijk zitten we niet stil en hebben we als bestuur een aantal speerpunten benoemd, waarin we de organisatie en samenwerking van onze tennisclub willen verbeteren. Deze speerpunten richten zich met name op werving en behoud van leden, interne en externe communicatie, sponsoring en vrijwilligers coördinatie.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die invulling willen geven aan deze speerpunten.

 

Nieuwe Leden Commissie

Als nieuw lid van de tennisclub is alles nog onbekend, een goede opvang is belangrijk om je snel thuis te voelen. Nu missen nieuwe leden nog de nodige informatie en worden ze onvoldoende begeleid en geïnformeerd. Door het opzetten van een Nieuwe Leden Commissie kan hier structureel aandacht aan worden besteed.

De commissie houdt zich ook actief bezig met werven van nieuwe leden, bijvoorbeeld door het organiseren van verschillende evenementen. Zij heeft ook oog voor (het behoud van) de bestaande leden, want ieder lid is belangrijk!

Wil je samen met anderen ideeën uitwerken en uitvoeren om nieuwe leden te werven  en te behouden, dan is dit echt iets voor jou.

 

Commissie Communicatie

Communicatie en marketing zijn kerntaken waar het gaat om klanten. Veel mensen zijn hier nu druk mee. Perceptie en eenduidigheid is belangrijk en geeft een bepaald gevoel bij de club. Dit verdient dus een eigen commissie! De commissie zal de spil zijn in de structurele opzet en aansturing van onze communicatie. Zowel intern, door het ondersteunen van andere commissies en communicatie naar leden via website en social media, als extern door de uitwerking van aanwezigheid in de media.

De Commissie Communicatie wordt samengevoegd met Public Relations. Vind jij het leuk om je communicatie talent in te zetten, dan is dit geknipt voor jou!

 

Sponsorcommissie

Onze sponsoren zijn erg belangrijk voor de vereniging en goede sponsoring kan voor een tennisclub financieel veel verschil maken.

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van sponsors.  De laatste jaren is sponsoring een extra uitdaging, maar nu zien we weer kans om te werken aan onze ambities op dit gebied en willen we de Sponsorcommissie uitbreiden op het gebied van actieve acquisitie om veel nieuwe sponsors te vinden.

Lijkt het jou leuk om ons te helpen met het werven van sponsoren, om creatieve ideeën te bedenken om tot een attractief aanbod voor bedrijven te komen en te werken in een leuke groep, meld je dan aan.

 

Vrijwilligers coördinator

De uitbreiding van de organisatie met nieuwe vrijwilligers  vergt tijd en aandacht, maar moet ook vooral aandachtig gebeuren en vanuit een visie. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilligers coördinator.

De vrijwilligers coördinator voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur rond:

  • Het inpassen van het vrijwilligersbeleid in de structuur van de club
  • Maakt een opzet  voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd. Dus ook bovengenoemde functies
  • Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers
  • Inventariseert wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers en stimuleert dat hier bij taakinvulling zo veel mogelijk rekening mee wordt gehouden
  • Stimuleert maatregelen die gericht zijn op waardering voor de inzet van de vele  vrijwilligers

Kortom meedenken en meewerken aan de verdere professionalisering van onze tennisclub? Dan zoeken wij jou!

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de speerpunten en de invulling van de vrijwilligers? Neem dan contact op met Lars Polling, voorzitter van de TC’91 Stadshagen. Lars is bereikbaar via de mail bestuur@tc91stadshagen.nl / lars.polling@gmail.com of telefonisch via 06 – 30693128.

 

Alleen af en toe?

Als je het leuk vindt om aan de activiteiten van één van de commissies mee te doen, maar je wilt geen vast lid zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Als jij af en toe wilt iets wilt doen of organiseren voor de tennisclub, dan kun je dat ook kenbaar maken. Vele handen maken licht werk!

Neem hiervoor contact op via de mail met bestuur@tc91stadshagen.nl of het contact formulier op de website.

We hopen op jouw enthousiasme en betrokkenheid.

Het Bestuur

Onze Sponsors

Westera Accountancy
Wijn Wereld
Keizer Garantiemakelaars
Rikels-slaapexperts
PV accountants
G&N Recycling
Racket Service Stadshagen
IJsseltours