//
Competitie – Reglement

Competitie Reglement 2019

Indien u competitie gaat spelen/speelt voor TC ’91 Stadshagen dan dien je de volgende regels in acht te nemen:

Er wordt gespeeld van 6 april tot en met 6 juni 2019, zie het kopje speeldagen en inhaaldagen op de website.

Eenieder die zich voor de voorjaarscompetitie heeft opgegeven dient ook 7 competitiedagen aanwezig te zijn, of dient dit af te stemmen met zijn of haar teamgenoten.

Er mag geen verhindering worden opgegeven, tenzij jij zelf en met toestemming van de VCL voor een gelijkwaardige invaller zorgt. Indien niet overlegd is met de VCL zijn eventuele gevolgen m.b.t. speelgerechtigdheid, verkeerde samenstelling en daaruit voortvloeiende sancties toe te schrijven aan het team.

Jij moet je opgeven voor 6 december 2018 d.m.v. dit inschrijfformulier in te vullen via de website.

Bij voorkeur schrijft de aanvoerder van ieder team het gehele team in één keer in. Indien jij als individu nog geen team hebt, schrijf jij je in als individu. Er zal vervolgens gekeken worden naar een zover mogelijk passend team.

Inschrijven als team heeft voorkeur, met daarbij genoteerd het team/de teamleden van voorkeur, zodat dit de indeling kan bevorderen. Dit betekent echter niet dat een volledig opgegeven team vaststaat!

Voor jeugdcompetitie geldt dat teams worden samengesteld in overleg met de trainers en de jeugd- en technische commissie. Het samenstellen van jeugdteams gaat in overleg met de ouders. Er wordt gekeken naar een zo goed mogelijke balans tussen sterkte en plezier.

Let op: door de harmonisatie van de regiocompetities vervallen eenmalig alle ploegrechten die TC’91 Stadshagen had. Alle teams moeten volledig ingediend worden en op basis van het teamgemiddelde worden de teams ingedeeld in een klasse. De gehele klasse piramide wordt hierdoor opnieuw vormgegeven. Dit geldt niet voor de landelijke competitie op zondag. Deze competitie was al nagenoeg geharmoniseerd.

Het teamgemiddelde kan op 2 manieren bepaald worden:

  1. De actuele rating in de enkel + de dubbel is de som van één speler. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.
  2. Bij dubbelcompetities bestaat de som van één spelers uit 2x de actuele rating in de dubbel. De som van alle spelers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers geeft het teamgemiddelde.

De gemiddelden worden bepaald aan de hand van de ratings nadat de nieuwe speelsterktes zijn vastgesteld.

Het is niet toegestaan om onvolledige teams op te geven omwille van het behalen van een bepaalde klasse. Dit veroorzaakt scheve teamgemiddelde waardoor de indeling van teams mogelijk misloopt! TC’91 Stadshagen vertrouwt erop dat de teams volledig worden opgegeven.

Indien er meer dan 20 teams op de zaterdagcompetitie worden aangemeld, zal er mogelijk worden uitgeweken naar andere parken. De KNLTB-competitieplanning voorziet niet in een dynamisch systeem, dit betekent dat vrijwel altijd dezelfde teams tegelijk uit of thuis spelen. Met als resultaat dat het voorkomt dat indien je 3 thuiswedstrijden speelt je ook één wedstrijd op een ander ‘thuis’ park speelt indien dit van toepassing is.

Indien u zich heeft opgegeven en na 10 december 2016 weer afmeldt, dan zijn mogelijke consequenties zoals bijvoorbeeld kosten van de vereniging of een boete van de KNLTB voor eigen rekening. Bij afmeldingen van spelers na deze datum worden er door de vereniging altijd kosten in rekening gebracht van 20 euro per persoon.

U speelt verplicht met KNLTB goedgekeurde ballen, aangeschaft door de club. Deze ballen dienen betaald te worden door het team voor de aanvoerdersavond in maart 2019. Bedragen liggen rond de 10-11 euro per 4 ballen blik. Op de zaterdag worden er maximaal 8 blikken afgenomen en op de zondag worden er maximaal 16 blikken afgenomen. De teambijdrage inclusief het bedrag voor het aantal ballen wordt per automatische incasso geïncasseerd bij de aanvoerder. Alle jeugdleden die meedoen aan een jeugdcompetitie betalen per persoon 20 euro. Indien leden meedoen aan een senioren competitie dan wordt ook de senioren competitiebijdrage in rekening gebracht.

Het bedrag van de mogelijke bardienst afkoop per persoon dient voor de aanvoerdersavond betaald te zijn. Het bedrag van de mogelijke afkoop wordt inclusief de teambijdrage en aanschaf van de ballen per automatische incasso geïncasseerd bij de aanvoerder. Niet komen opdagen voor een bardienst betekent automatisch dat er 20 euro geïncasseerd wordt.

De teambijdrage per team is vastgesteld op 65 euro.

Bij ‘te’ veel inschrijvingen, de definitieve teamindeling, en/of overige speelsterkte en competitiezaken zal de technische commissie van TC’91 Stadshagen beslissen in overleg met de betrokkenen.

U dient KNLTB lid te zijn. De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2017. Voor nieuwe leden die competitie willen spelen geldt dat zij minimaal 3 weken voor de begin van de competitie ingeschreven moeten zijn bij TC’91 Stadshagen. Overige situaties vinden altijd in overleg plaats.

Gepaste tenniskleding en schoeisel is verplicht. TC’91 Stadshagen gaat voor de voorjaarscompetitie van 2019 teamkleding beschikbaar stellen die competitieteams kunnen afnemen.

Tijdens de competitie dient u zich op en naast de baan correct te gedragen, teneinde de verenigingsnaam hoog te houden. Hierop kan door de technische commissie of door de verenigingscompetitieleiders worden ingegrepen. Tijdens de competitie- c.q. aanvoerdersavond wordt dit inhoudelijk toegelicht.

Mogelijke boetes die worden uitgedeeld ten gevolge van bijvoorbeeld incompleetheid van een team of niet komen opdagen worden aan het betreffende team doorbelast, tenzij de competitieleider hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Alle overige en afwijkende competitiezaken zijn ter beoordeling aan de verenigingscompetitieleider (VCL).