//
u leest...

Nieuws

Vervanging kunstgrasbanen van start!

Zoals je weet worden onze zes kunstgrasbanen vervangen door zes smashcourt banen. De baanvervanging gaat op maandag 6 juni, direct na de voorjaarscompetitie, van start. De werkzaamheden zullen de hele maand juni duren. In deze periode is er beperkte beschikbaarheid van de banen en dat heeft gevolgen voor de mogelijkheid om vrij te tennissen. Tijdens de baanvervanging gaan de tennislessen door en is er daarom dus beperkte beschikbaarheid voor vrije banen in de avond. In sommige gevallen zijn er zelfs geen vrije banen. Hieronder staat een overzicht wanneer er getraind wordt en op hoeveel banen. De tijden en banen worden afgehangen in het afhangbord. Deze nieuwsbrief bevat daarnaast een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden over de baanvervanging.
Tijd Maandag Dindsag Woensdag Donderdag Vrijdag
16:00-17:00 3 2 1 2 4
17:00-18:00 2 2 3 2 4
18:00-19:00 3 2 1 2 0
19:00-20:00 4 2 4 4 0
20:00-21:00 3 2 4 3 0
21:00-22:00 3 2 2 3 0
Hieronder een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden:

Q1: Hoe lang duurt de baanvervanging? Wanneer kunnen wij weer spelen?
A2: De baanvervanging begint op 6 juni en moet klaar zijn voor het 50+ Toernooi (7 juli) en het Wensink Aangenaam Stadshagen Open (week 28). Zodra de banen bespeelbaar en gekeurd zijn, wordt je daarover geïnformeerd. We zullen je natuurlijk tussentijds ook op de hoogte houden van de voortgang.

Q2: Waarom wordt er nu in juni, terwijl het seizoen volop in gang is, een baanvervanging ingezet?
A2: Tennisbanen moeten bij droge, niet vochtige omstandigheden aangelegd worden, Daarnaast is dit de enige periode dat er 5 weken beschikbaar zijn zonder een tennis evenement in onze jaarkalender. Bijvoorbeeld tussen onze jubileumweek (week 35) en het 25+ en 40+ Open Toernooi (week 40) zitten maar 4 weken en met een groter risico op slechtere weersomstandigheden.

Q3: Waarom gaan de trainingen wel door en worden deze niet een aantal weken stilgelegd?
A3: TC’91 Stadshagen heeft een contract met Tennisschool Manon Jonker. Manon gaat een contract aan met alle lessers om tennislessen aan te bieden. Wij willen ons graag houden aan dit contract. Wij hebben gekeken of we een lesvrije periode konden inlassen zodat we deze lessen op een ander moment konden inhalen. Dat verschuift het probleem echter alleen maar waardoor we later weer in de knel komen.

Q4: Is er ruimte voor toss gedurende de maand juni? En zo ja, wanneer?
A4: Op maandag is er geen ruimte voor toss door de beperkte baanbeschikbaarheid. Opvrijdag is er wel ruimte voor toss en zijn er op voorhand 2 banen gereserveerd van 20:00 – 22:00.

Q5: Zijn er nog andere evenementen waar rekening mee gehouden moet worden?
A5: Ja de volgende evenementen:

  • Zondag 12 juni: World Tour Competitie
  • Zaterdag 18 juni: Vriend- en Vriendinnen Toernooi
  • Zondag 26 juni: World Tour Competitie
  • Zaterdag 2 juli en Zondag 3 juli: Jeugdweekend

Q6: Wat als ik nog meer vragen heb over de baanvervanging en de aankomende periode juni?
A6: Stel ze gerust aan het bestuur of met betrekking tot de baanvervanging aan Diederik (06-13602089) en/of Lars (06-30693128).

Wij vragen om jullie begrip gedurende de maand juni en de eerste week van juli voor deze situatie. Er wordt met man en macht gewerkt om binnen een zo kort mogelijke periode zes nieuwe tennisbanen te realiseren. Wij zijn daarin afhankelijk van de voortgang van de baanvervanging. We zullen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden. Check daarvoor ook regelmatig onze Facebook pagina of de website.

Sportieve groet,
Het Bestuur

Onze Sponsors

Verhoek
G&N Recycling
Keizer Garantiemakelaars
Schreuder
IJsseltours
Salland
Zuivelhoeve
Restaurant Minoyu
Westera Accountancy