//
u leest...

Nieuws

Vrijwilligers gezocht bij TC’91 Stadshagen

Vrijwilligers gezocht bij TC’91 Stadshagen

Onze tennisvereniging kan gelukkig terugvallen op een brede groep enthousiaste vrijwilligers, die hun passie voor de tennissport delen en het leuk vinden om dit in te zetten voor onze vereniging.

Natuurlijk is dit steeds in ontwikkeling. Naast het invullen van vacante posities, hebben we als bestuur een aantal speerpunten benoemd, waarin we de organisatie en interne samenwerking binnen de tennisvereniging willen verbeteren.

Deze speerpunten richten zich vooral op facilitaire zaken, barcommissie, de technische- en jeugdcommissie en sponsoring. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die invulling willen geven aan deze speerpunten en willen bijdragen aan het succes van onze vereniging!

Om goed inzichtelijk te hebben welke vrijwilligers we zoeken, is een start gemaakt met het opzetten van functieprofielen. Door het opstellen van de profielen ontstaat er duidelijkheid over wat er verwacht wordt van de vrijwilligers en de betreffende commissie, zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding.

De commissies vormen de pijlers van de organisatie. Hierdoor kan het draagvlak voor het te ontwikkelen en uit te voeren beleid verbreed en verstevigd worden. Bovendien kunnen lopende zaken effectief opgepakt worden. Enige organisatorische kwaliteiten zijn natuurlijk wenselijk, maar je doet het altijd samen met anderen, dat maakt het nog leuker en gezelliger!

Hieronder een overzicht voor welke commissies er op dit moment vrijwilligers gezocht worden. Klik op één van de onderstaande links om deze te bekijken:

Voorzitter Technische Commissie

Voorzitter Facilitaire Zaken

Twee leden voor de Jeugdcommissie

Twee leden voor de barcommissie

Uitbreiding PR & Sponsorcommissie met twee nieuwe commissieleden

Onze Sponsors

Racket Service Stadshagen
Restaurant Minoyu
J.J. Meijer Assurantien
Schreuder
Wijn Wereld
PV accountants
Salland
G&N Recycling
Verhoek