//
u leest...

Nieuws

Woordje van de voorzitter – Oktober

Het is inmiddels eind oktober geworden. Het  zomerseizoen nadert zijn einde en het winterseizoen is  aanstaande. Afgelopen september zijn er nog diverse mooie toernooien geweest, met als hoogtepunt het finale weekend van de Zwolse Tennis Kampioenschappen. Wat een feest was dat! Wederom een groot compliment aan de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen bij de verschillende toernooien. Er volgt nog een toernooi en dan is de rijkelijk gevulde evenementen-kalender weer keurig afgewerkt. Nagenoeg alle toernooien hadden een prima bezetting, dus we kunnen hier zeer tevreden op terugkijken.

Het zal jullie ook niet zijn ontgaan dat de blaashal weer staat. Een knap staaltje werk en ook dit jaar weer gelukt met de hulp van een hoop vrijwilligers. Ik wil jullie hier nogmaals hartelijk voor bedanken. De blaashal is enorm belangrijk voor de continuïteit van de vereniging en zorgt ervoor dat er ook in de winter weer getennist kan worden.  Er is een mooie timelapse van de opbouw gemaakt. Die beelden zie je hier: timelapse opbouwen blaashal!

Bestuurlijk gezien zijn er natuurlijk ook een aantal zaken te melden. Als eerste heeft Wilko Balk aangegeven om zijn bestuursfunctie als Voorzitter Algemene Zaken neer te leggen. Voordat Wilko aan zijn klus begon had hij al aangegeven de functie na ongeveer zes maanden te willen evalueren. In het kort komt het er op neer dat het bestuurswerk hem weinig voldoening geeft en hij zich in een andere rol beter tot z’n recht vindt komen.  Wilko blijft dus actief voor de vereniging, waar we zeer blij mee zijn. In de aankomende ALV zal dit verder worden geformaliseerd.

Tweede punt betreft een herhalingsoproep. Hoewel we veel actieve vrijwilligers bij de vereniging hebben, staan de eerdere oproepen voor nieuwe vrijwilligers nog steeds open. Nu worden veel activiteiten op het gebied van nieuwe leden en communicatie nog door het bestuur ‘erbij’ gedaan. Het zou mooi zijn als deze belangrijke zaken breder binnen de tennisvereniging neergelegd kunnen worden.  Ik zou bijvoorbeeld heel graag zien dat we nieuwe leden beter kunnen opvangen en ondersteunen in hun eerste periode binnen de tennisvereniging. Een ander voorbeeld is geregeld een echt uitgebreid nieuwsblad kunnen uitgeven met interviews en veel interessante informatie over onze mooie vereniging. Dit lukt nu niet en ik zie dit als een gemis. Dus als je zin hebt om aan de slag gaan, meld je dan aan! (vacatures)
Verderop in deze nieuwsbrief komt de eerder aangekondigde evaluatie van de bardiensten aan de orde en natuurlijk zijn er ook ontwikkelingen rond het vervangen van de banen welke we graag met jullie willen delen.

Tot slot wil ik iedereen die meedoet aan de FTO competitie heel veel succes en plezier toewensen. Dit jaar doen we met een record aantal senioren – en jeugd teams mee. Ook daarin zijn we weer de grootste.

Sportieve groet, namens het gehele bestuur,

Lars Polling
Voorzitter TC’91 Stadshagen

Onze Sponsors

Verhoek
Tennisschool Kilian
Bas Autowas
IJsseltours
Wijn Wereld
Rikels-slaapexperts
Restaurant Minoyu
Salland
Racket Service Stadshagen
J.J. Meijer Assurantien